Sunday, April 21, 2019

ხო ძმები ვართ? 5 მეგავატიანი ჰესის გამო ფორმაში ადამიანებს ქვები ესროლეთ? ასე არ შეიძლება" - გახარია პანკისელებს

5 მე­გა­ვა­ტი­ა­ნი ჰე­სის გამო ფორ­მა­ში ადა­მი­ა­ნებს ქვე­ბი ეს­რო­ლეთ? ასე არ შე­იძ­ლე­ბა" - ამ სი­ტყვე­ბით მი­მარ­თა შს მი­ნის­ტრმა გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ამ პან­კი­სე­ლებს. მი­ნის­ტრი პან­კი­სის ხე­ო­ბა­ში რამ­დე­ნი­მე წუ­თის წინ ჩა­ვი­და.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

"ერთი რამ მი­თხა­რით, გა­სა­ყო­ფი რა გაქვთ? ჰე­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო თუ ვართ, ჩვენ ხო ერთი ვართ, ერთ ქვე­ყა­ნა­ში ვცხოვ­რობთ. ხო ძმე­ბი ვართ? ძმუ­რად გვი­ცხოვ­რია? 5 მე­გა­ვა­ტი­ა­ნი ჰე­სის გამო ფორ­მა­ში ადა­მი­ა­ნებს ქვე­ბი ეს­რო­ლეთ? ასე არ შე­იძ­ლე­ბა" - აღ­ნიშ­ნა მი­ნის­ტრმა.
გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ას ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პან­კი­სის ხე­ო­ბა­ში და­პი­რის­პი­რე­ბის შე­დე­გად 15 პო­ლი­ცი­ე­ლია და­შა­ვე­ბუ­ლი.
"მე ვფიქ­რობ, რომ რო­დე­საც შსს-ს ჰყავს 15 მო­სამ­სა­ხუ­რე დაზ­რა­ლე­ბუ­ლი, რო­დე­საც ტექ­ნი­კა იწ­ვის, ახლა სხვა რა­მე­ზე უნდა ვიზ­რუ­ნოთ და ჰეს­ზე ვი­სა­უბ­როთ შემ­დეგ... თი­თო­ე­უ­ლი ძა­ლო­ვა­ნი, რო­მე­ლიც დღეს აქ დგას, იცავს ყვე­ლას ინ­ტე­რესს, მათ შო­რის სო­ფელ ბირ­კი­ა­ნის მო­სახ­ლო­ე­ბის ინ­ტე­რეს­საც. მოხ­და რა­ღაც ექ­სცე­სი, რის გა­მოც და­ი­ძა­ბა სი­ტუ­ა­ცია და მო­ვე­რე­ვით ყვე­ლა­ფერს. ისე მივ­ხე­დავთ, რო­გორც სა­ჭი­როა", - გა­ნა­ცხა­და გა­ხა­რი­ამ.
პან­კი­სის ხე­ო­ბის სო­ფელ ბირ­კი­ან­თან მდგო­მა­რე­ო­ბა უკი­დუ­რე­სად და­ძა­ბუ­ლი იყო. პო­ლი­ციამ რე­ზი­ნის ტყვი­ები და ცრემლსა­დენი გაზი გა­მო­ი­ყე­ნა. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბმა პო­ლი­ცი­ელბს ქვე­ბი და­უ­ში­ნეს. ცრემლსა­დე­ნი გა­ზის გა­მო­ყე­ნე­ბის გამო რამ­დე­ნი­მე ადა­მი­ა­ნი შე­უძ­ლოდ გახ­და. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­შავ­დნენ რო­გორც ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი, ისე პო­ლი­ცი­ის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი. და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი მი­ი­ღეს ჟურ­ნა­ლის­ტებ­მაც. და­ზი­ან­და პო­ლი­ცი­ის რამ­დე­ნი­მე ავ­ტო­მო­ბი­ლი, ასე­ვე მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის კუთ­ვნი­ლი მან­ქა­ნე­ბი.
ambebi.ge

პოლიციის დამტვრეული მანქანები, ცეცხლმოკიდებული სამშენებლო ტექნიკა - ფოტოები პანკისიდან

პან­კი­სის ხე­ო­ბა­ში სო­ფელ ბირ­კი­ან­თან სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­სა და ად­გი­ლობ­რი­ვებს შო­რის შე­ტა­კე­ბა გრძელ­დე­ბა. სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა რამ­დენ­ჯერ­მე გა­მო­ი­ყე­ნეს ცრემლსა­დე­ნი გაზი. და­შავ­და რამ­დე­ნი­მე ადა­მი­ა­ნი, რო­გორც ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი, ისე პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბი. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი პო­ლი­ცი­ის წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის მი­უ­ხედ­ვად, ხელ­კე­ტე­ბით და ქვე­ბით ცდი­ლო­ბენ პო­ლი­ცი­ის გა­ძე­ვე­ბას მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ი­დან. და­ზი­ან­და პო­ლი­ცი­ის რამ­დე­ნი­მე ავ­ტო­მო­ბი­ლი, ასე­ვე მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის კუთ­ვნი­ლი მან­ქა­ნე­ბი.


👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ად­გი­ლობ­რი­ვებ­მა პო­ლი­ცი­ას­თან შე­ტა­კე­ბის დროს შპს "ფე­რის" კუთ­ვნილ ტექ­ნი­კას ცე­ცხლი წა­უ­კი­დეს. ისი­ნი ასე­ვე ცდი­ლო­ბენ შსს-ს მან­ქა­ნე­ბის სრუ­ლად გა­ნად­გუ­რე­ბას და ცე­ცხლის წა­კი­დე­ბას. ისი­ნი აცხა­დე­ბენ, რომ არ აპი­რე­ბენ გა­ჩე­რე­ბას და ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში დარ­ჩე­ბი­ან ად­გილ­ზე და არ მის­ცე­მენ უფ­ლე­ბას სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებს, რომ მათ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე შე­ვიდ­ნენ. ასე­ვე სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვე­ბის და­მა­ტე­ე­ბი­თი ჯგუ­ფე­ბი მო­დი­ან.

ფოტო: ნა­თია წი­თე­ლა­უ­რი

ექსპერტების თქმით პანკისში ჰესის აშენება გარემოზე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს

პანკისში ჰესის მშენებლობით გამოწვეული საფრთხეების შესახებ ექსპერტები საუბრობენ. მათი განმარტებით, ჰესი, რომლის მშენებლობაც პანკისში იგეგმება, გარემოზე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს, მოსახლეობისთვის რამე ზიანის მოტანა კი გამორიცხულია, რადგან ამ ჰესის სიმძლავრე 5 მეგავატი იქნება, რაც მცირე და უმნიშვნელოა.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ლევან ვეფხვაძის, გია არაბიძისა და პაატა ცინცაძის შეფასებით, მნიშვნელოვანია მოსახლეობის სწორი ინფორმირება და სახელმწიფოს მხრიდან ამ რესურსის გამოყენება, რათა სახელმწიფო ეკონომიკურად გაძლიერდეს.
ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის, გიორგი ჩიქოვანის თქმით კი, „ხადორი 3“ არის მცირე ჰესი და მცირე ჰესების მშენებლობა, ზოგადად, არის ყველაზე უსაფრთხო.
„ენერგეტიკისა და გენერაციის ობიექტების მშენებლობა არის ჩვენი ენერგეტიკული სტრატეგიის ფუნდამენტური ნაწილი. მზის, ქარის და ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის გარეშე ჩვენი ეკონომიკის წინსვლა წარმოუდგენელია, ვინაიდან ეს ვერ უზრუნველყოფს ჩვენს ენერგოდამოუკიდებლობასა და ენერგოუსაფრთხოებას“, - ამბობს გიორგი ჩიქოვანი. 
„ჩვენი მთავარი მიზანი და სტრატეგია არის მოსახლეობასთან კომუნიკაცია, რათა კარგად იყოს განმარტებული, რა სიკეთე შეიძლება მოუტანოს თითოეული ჰესის მშენებლობამ ქვეყანას, კონკრეტულ რეგიონს და იქ მცხოვრებ თითოეულ ადამიანს. რაც შეეხება „ხადორი 3“-ს, ეს არის მცირე ჰესი, 5,4 მეგავატი სიმძლავრის, მას არ აქვს რეზერვუარი და არის მოდინებაზე, შესაბამისად, ეს არის სუფთა „მწვანე ენერგია“ და მას აქვს მინიმალური ზეგავლენა გარემოზე“, - აღნიშნა ჩიქოვანმა.
მისი განმარტებით, მსოფლიო გამოცდილებამ აჩვენა, რომ მცირე ჰესების მშენებლობა, ზოგადად, არის ყველაზე უსაფრთხო და გარემოსთვის მინიმალური ზიანის მომტანი. „ეს მთელ მსოფლიოში მიღებულია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ენერგიის წყარო. „ხადორი 3“-ს აქვს გარემოსდაცვითი შეფასება, მისი ანალიზი მოხდა მრავალი სპეციალისტის მიერ. ამაში ჩართული იყო მოსახლეობა. დაახლოებით ერთი წელია მიდის დიალოგი მოსახლეობასთან და ახსნა-განმარტება, თუ რა სასარგებლო შედეგები შეიძლება მოიტანოს “ხადორი ჰესის“ მშენებლობამ. მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი დადებითად არის განწყობილი, თუმცა, არიან ადამიანები, ვისთანაც, ალბათ, საჭიროა კიდევ დამატებითი კომუნიკაცია“, - განაცხადა გიორგი ჩიქოვანმა.
პანკისის ხეობაში დღეს დილიდან მოქალაქეები ჰესის მშენებლობას აპროტესტებენ. პროტესტს პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირება მოჰყვა. სპეცრაზმმა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ ცრემლმდენი გაზი გამოიყენა. 
ცოტა ხნის წინ პანკისში ჩავიდა შს მინისტრი გიორგი გახარია. მესამე სექტორი პანკისის მოვლენების გამო ეკონომიკის მინისტრ ნათია თურნავას გადადგომას ითხოვს. სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია კი მზადაა მოლაპარაკებაში ჩაერთოს.
imedinews.ge

პანკისში რამდენიმე ადამიანი დაშავდა, დაზიანებულია ავტომანქანებიც

პანკისის ხეობაში სამართალდამცველებსა და ადგილობრივებს შორის შეტაკებისას სამართალდამცველებმა ცრემლმდენი გაზი რამდენჯერმე გამოიყენეს. დაშავდა რამდენიმე ადამიანი, როგორც ადგილობრივები, ისე პოლიციელები. ასევე დაზიანდა შსს-ს კუთვნილი და მოქალაქეების ავტომობილები. 

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

პანკისელებმა დაზიანებული მანქანები, ჯერ ხელკეტებით დაამტვრიეს, შემდეგ კი ცეცხლი წაუკიდეს. მათ ასევე მანქანაში არსებული ტექნიკა და ნივთები დააზიანეს.
მესამე სექტორი პანკისის მოვლენების გამო ეკონომიკის მინისტრ ნათია თურნავას გადადგომას ითხოვს. სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია კი მზადაა მოლაპარაკებაში ჩაერთოს.
ხეობაში ახლა შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიას ელოდებიან. ვითარების ხელახლა ესკალაცია ხეობაში პოლიციის დამატებითი ძალების შეყვანამ გამოიწვია.
პანკისის ხეობაში მოსახლეობასა და სპეცდანიშნულების რაზმს შორის დღეს დაპირისპირება უკვე მოხდა. სპეცრაზმმა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ ცრემლმდენი გაზი გამოიყენა. ადგილზე მოსახლეობა დაგეგმილი ჰესის მშენებლობას აპროტესტებს. მშენებლობის დაწყება დღეს იგეგმებოდა.
imedinews.ge

ხარაჩოის კულტურა

კავკასიის ტერიტორიაზე ჩვენთვის ცნობილი პირველი კულტურა იყო შულავერის კულტურა (ძვ.წ. 6300 - 4350 წწ.), ის შეცვალა ლეილა-თეფეს კულტურამ (ძვ.წ. 4350 - 

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

4000 წწ.), ხოლო ლეილა-თეფეს კულტურა შეცვალა მტკვარ-არაქსის კულტურამ (ძვ.წ. 4000 - 2200 წწ.). შემდგომ ჩრდილოეთში ჩამოყალიბდა მაიკოპის კულტურა (ძვ.წ. 3700 - 3000 წწ.), რომელიც სწორედ ლეილა-თეფეს ხალხმა ჩამოაყალიბა. მაიკოპის კულტურის შემდგომ ფორმირდა თრიალეთის კულტურა (ძვ.წ. 2200 - 1500 წწ.) 
🙏 საქართველოს საპატრიარქო
და შემდეგ ჩამოყალიბდა განჯა-ყარაბაღის კულტურა (ძვ.წ. 1300 - 600 წწ.)
💢 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 ამ კულტურებიდან არცერთი არ ვრცელდებოდა საქართველოს შავიზღვისპირა ზოლზე, როგორც ჩანს იქ უხსოვარი დროიდან რაღაც სხვა დიდი კულტურა ჰყვაოდა, რომელსაც ჩვენ კოლხური კულტურის სახელით ვიცნობთ და რომლის საკითხებიც სიღრმისეულადაა შესასწავლი ხოლო მისი გავრცელების არეალი დასადგენია. შესაძლოა იგი ევროპამდე და ევროპის ტერიტორიაზეც კი ვრცელდებოდა. რაც შეეხება დღევანდელ ვაინახების ტერიტორიას - ჩეჩნეთ-ინგუშეთს, პირველი დასახლებები აქ ჯერ კიდევ ძვ.წ. 8000 წელს ჩნდება. პირველი კულტურა ამ ტერიტორიაზე იყო სწორედ პროტო-ქართული მტკვარ-არაქსის კულტურა, შემდგომ იგი შეცვალა კაიაკენტის კულტურამ (ძვ.წ. 3000 - 1800 წწ.) შემდეგ ხარაჩოის კულტურამ და ბოლოს ყობანის კულტურამ (ძვ.წ. 1100 - 400 წწ.)...ხარაჩოის კულტურა ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში, დღევანდელი ვაინახების მიწებზე სწორედ ძვ.წ. 1800 წლიდან იწყება და ძვ.წ. 1100 წლამდე გრძელდება. სწორედ ამ პერიოდში მოხდა ვაინახების შემოსვლა სამხრეთიდან და დასახლება ჩრდილოეთ კავკასიის იმ ტერიტორიებზე, სადაც ახლა არის ჩეჩნეთ-ინგუშეთი. ბევრ სერიოზულ მკვლევარს, როგორიცაა ამჯად ჯაიმუხა, გიორგი ანჩაბაძე და სხვ. სწორედ ხურიტები მიაჩნია ვაინახების პირდაპირ წინაპრებად. კაიაკენტის კულტურის იბერო-კავკასიელ ხალხთან შერევით სამხრეთიდან მთებში მიგრირებულმა ხურიტებმა დღევანდელი ვაინახების ფორმირება დაიწყეს და შექმნეს მაღალი კულტურა ამ ტერიტორიაზე. ხარაჩოის კულტურაში ძალიან კარგად იყო განვითარებული ვაჭრობა, ამ კულტურის ბრინჯაოს ნივთები უკვე მთლიანად ხურიტულის ასლია. როგორც ჩანს მათ თავიანთი ცოდნა და კულტურა გადაიტანეს და მისცეს კაიაკენტის კულტურის დამხვდურ ხალხს. სწორედ ხარაჩოის კულტურა იყო ერთ-ერთი პირველი, სადაც ჯერ კიდევ ძვ.წ. მე-10 საუკუნისთვის რკინამ სრულად ჩაანაცვლა ქვის, ბრინჯაოს და სპილენძის გამოყენება ინდუსტრიისათვის. ეს ევროპის სხვა ტერიტორიებზე მხოლოდ მოგვიანებით მოხდა.
intermedia.ge

შსს პანკისზე: უწყება უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვას

შინაგან საქმეთა სამინისტრო პანკისის ხეობაში სამართალდამცველების მობილიზებასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს.
"შესაძლო დაპირისპირების, ან პროვოკაციების თავიდან ასაცილებლად შინაგან საქმეთა სამინისტრო უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვას. სამართალდარღვევის ნებისმიერი ფაქტს პოლიციის მხრიდან, კანონის ფარგლებში, მოჰყვება დაუყოვნებლივი რეაგირება და იქნება აღკვეთილი“, - აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში.
პანკისშია შს მინისტრის მოადგილე კახა საბანაძე.
პანკისის ხეობაში მოსახლეობასა და სპეცდანიშნულების რაზმს შორის დაპირისპირება მოხდა. სპეცრაზმმა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ ცრემლმდენი გაზი გამოიყენა. ადგილზე მოსახლეობა დაგეგმილი ჰესის მშენებლობას აპროტესტებს. მშენებლობის დაწყება დღეს იგეგმება
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

შს მინისტრის მოადგილემ პანკისელებს დიალოგისკენ მოუწოდა

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე კახა საბანაძემ პანკისის ხეობაში ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს დიალოგისკენ მოუწოდა. ამის შესახებ ხეობაში ჩასულმა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა.
"გეუბნებით ყველას, როგორც ჩვენს მოქალქეებს, ვინც კანონს დაარღვევს და პოლიციელს შეეხება, უმკაცრესად დაისჯება. სანაცვლოდ გეუბნებით, პოლიციელი უკანონო ქმედებას არ ჩაიდენს. გამოყავით თქვენი წარმომადგენლები, წავიყვანოთ თელავში, ჩამოვყალიბდეთ და ვისაუბროთ თემაზე. მოგიწოდებთ მშვიდობისკენ. პოლიცია მოწოდებულია, აღასრულოს კანონი და დაიცვას თქვენი ინტერესები. დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს. მუშაობა შეჩერებულია. დავსხდეთ და მოვილაპარაკოთ“,- განაცხადა საბანაძემ.
პანკისის ხეობაში მოსახლეობასა და სპეცდანიშნულების რაზმს შორის დაპირისპირება მოხდა. სპეცრაზმმა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ ცრემლმდენი გაზი გამოიყენა. ადგილზე მოსახლეობა დაგეგმილი ჰესის მშენებლობას აპროტესტებს. მშენებლობის დაწყება დღეს იგეგმება.
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში