Friday, January 18, 2019

წითელას აცრა ყველასთვის უფასო გახდება

მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გავა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც წითელას აცრა ყველასთვის უფასო გახდება, - ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ განაცხადა.

მინისტრის თქმით, დღეის მდგომარეობით, გარკვეული ადამიანებისთვის წითელას ვაქცინაციაზე არის თანაგადახდა, თუმცა დღეს საღამოდან ის ხელმისაწვდომი გახდება ყველასთვის.
„გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებში და გარკვეულ გეოგრაფიულ ლოკაციებზე შეიძლება საჭირო იყოს ამ წუთის მდგომარეობით გარკვეული თანაგადახდა მოსახლეობის მხრიდან, თუმცა დღეს მთავრობის სხდომაზე გაგვაქვს ეს საკითხი, შევიტანთ ცვლილებებს, რომლის საშუალებითაც აბსოლუტურად მიწვდომადს გავხდით უკვე დღეს საღამოდან ყველასთვის წითელას აცრას“, - განაცხადა სერგეენკომ.
დავით სერგეენკო მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ თუკი მათ არ ახსოვთ აქვთ თუ არა გაკეთებული წითელას აცრა, ჩაიტარონ ვაქცინაცია კვლავ, რადგან მეორედ მისი გაკეთება, ჯანმრთელობას საფრთხეს არ უქმნის.
„თუ ვინმეს, განსაკუთრებით 20-40 წლის ასაკის მოქალაქეს არ აქვს ზუსტი დადასტურება, რომ მან გეგმური ვაქცინაცია ჩაიტარა, აუცილებელია, რომ გაიკეთოს დამატებითი ვაქცინაცია. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ახსოვს, რომ თითქოს გაიკეთა, მაგრამ დადასტურებული არ აქვს, მაინც უნდა გაკეთდეს, რადგან თუკი ჰქონდა გაკეთებული და კიდევ გაიკეთა, ეს მის ჯანმრთელობას საფრთხეს არ შეუქმნის. ბავშვთა ასაკში ვაქცინაცია უნდა მოხდეს კალენდრის მიხედვით, ხოლო 40 წელზე მაღალ ასაკში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს ჰქონდა კონტაქტი წითელასთან“,- განაცხადა სერგეენკომ.
interpressnews.ge


ცდილობს თუ არა გახარია პოზიციების გამყარებას სუს-ში და გახდება თუ არა შს მინისტრი პრემიერი?

და­პი­რე­ბულ სამ­თავ­რო­ბო და სტრუქ­ტუ­რულ ცვლი­ლე­ბებს "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა" გა­ზა­ფხულ­ზე გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს. კუ­ლუ­ა­რუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, თავ­დაც­ვი­სა და ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის მი­ნის­ტრებ­თან ერ­თად შე­იც­ვლე­ბა პრე­მი­ე­რიც, რო­მელ­საც შს მი­ნის­ტრი გი­ორ­გი გა­ხა­რია ჩა­ა­ნაც­ვლებს. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გა­ხა­რი­ამ ამის­თვის მზა­დე­ბა უკვე და­ი­წყო და პო­ზი­ცი­ე­ბის გამ­ყა­რე­ბის­თვის სუს-ში სა­კუ­თარ კად­რებს ნიშ­ნავს. შე­გახ­სე­ნებთ, რომ უსაფრ­თხო­ე­ბის სამ­სა­ხურ­ში სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბე­ბი ოფი­ცი­ა­ლუ­რად და­ა­დას­ტუ­რეს. რო­გორც "ინ­ტერპრეს­ნი­უსს" სუს-ის პრეს­სამ­სა­ხურ­ში გა­ნუ­ცხა­დეს, რამ­დე­ნი­მე რე­გი­ო­ნუ­ლი სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სის და­ნიშ­ვნის შე­სა­ხებ ბრძა­ნე­ბას უწყე­ბის ხელ­მძღვა­ნელ­მა ვახ­ტანგ გო­მე­ლა­ურ­მა ხელი უკვე მო­ა­წე­რა. კერ­ძოდ, სუს-ის უფ­რო­სის ბრძა­ნე­ბით, ახა­ლი ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბი ჰყავს კა­ხე­თის, ქვე­მო ქარ­თლის, სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხე­თის, მცხე­თა-მთი­ა­ნე­თი­სა და შიდა ქარ­თლის რე­გი­ო­ნულ სამ­სა­ხუ­რებს.
არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, შს მი­ნის­ტრის სა­ვარ­ძლი­დან პრე­მი­ე­რის სა­ვარ­ძელ­ში გა­დას­ვლამ­დე გა­ხა­რია მთავ­რო­ბა­ში პო­ზი­ცი­ებს კი­დევ უფრო გა­იმ­ყა­რებს. რაც შე­ე­ხე­ბა თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრ ლე­ვან იზო­რი­ას - მას შალ­ვა ტა­ბა­ტა­ძე ჩა­ა­ნაც­ვლებს, რო­მე­ლიც ასე­ვე გა­ხა­რი­ას კად­რად მო­ი­აზ­რე­ბა. ის, რომ მთავ­რო­ბა­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ცვლი­ლე­ბე­ბი, ამას არც პარ­ლა­მენ­ტში უარ­ყო­ფენ, თუმ­ცა არ იცი­ან კონ­კრე­ტუ­ლად ვის შე­ე­ხე­ბა ცვლი­ლე­ბა.
"ცვლი­ლე­ბე­ბი, რომ იქ­ნე­ბა ფაქ­ტია, ამას ვე­ლო­დე­ბი, მაგ­რამ რა სა­ხის იქ­ნე­ბა არ ვიცი. მო­ვი­და ადა­მი­ა­ნი, დაბ­რუნ­და პო­ლი­ტი­კა­ში, მას აქვს თა­ვი­სი ხედ­ვა და ბუ­ნებ­რი­ვია თუ ჩათ­ვლის სა­ჭი­როდ, რომ გუნ­დი უნდა შეც­ვა­ლოს, მხარ­და­ჭე­რა ექ­ნე­ბა", - გა­ნა­ცხა­და სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბის წევ­რმა ნუკ­რი ქან­თა­რი­ამ.

ცვლი­ლე­ბე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რო­ბენ ექ­სპერ­ტე­ბიც, თუმ­ცა ბახ­ტა­ძის გა­ხა­რი­ა­თი ჩა­ნაც­ვლე­ბას სკე­პქ­ტი­კუ­რად უყუ­რე­ბენ. პო­ლი­ტო­ლოგ სოსო ცინ­ცა­ძის თქმით, სუს-ში სა­კუ­თა­რი კად­რე­ბით გა­ხა­რია პო­ზი­ცი­ებს მა­ინც ვერ გა­იმ­ყა­რებს, რად­გან სა­ბო­ლო­ოდ ყვე­ლა­ფე­რი ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.
"არ მიკ­ვირს, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ჩნდე­ბა ასე­თი მრა­ვალსვლი­ა­ნი კომ­ბი­ნა­ცი­ე­ბის ვა­რი­ან­ტე­ბი. ვცხოვ­როთ ისეთ რე­ა­ლო­ბა­ში, რო­დე­საც გა­მო­რი­ცხუ­ლი არა­ფე­რია. მაგ­რამ ვინ ეკი­თხე­ბა გა­ხა­რი­ას, რა­მეს, რო­დე­საც პარ­ტი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლი არის ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი. ამი­ტომ გა­ხა­რი­ამ, რაც არ უნდა თა­ვი­სი კად­რე­ბი და­ნიშ­ნოს, გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას მა­ინც ივა­ნიშ­ვი­ლი მი­ი­ღებს. ზო­გა­დად კი, ყვე­ლა პრე­მი­ე­რი ცდი­ლობ­და კლა­ნის გაძ­ლი­ე­რე­ბას. და­წყე­ბუ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლით, დამ­თვა­რე­ბუ­ლი კვი­რი­კაშ­ვი­ლით, თუმ­ცა "კა­ხურ­მა კლან­მა" ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი ვერ გა­და­არ­ჩი­ნა. ყვე­ლა პრე­მი­ე­რი ცდი­ლობ­და ამას, მაგ­რამ არა მგო­ნია, ამით ისი­ნი პო­ზი­ცი­ებს იძ­ლი­ე­რებ­დნენ, უბ­რა­ლოდ თა­ვი­ანთ ახ­ლობ­ლებს იმად­ლი­ე­რე­ბენ. ახ­ლაც ვერ წარ­მო­მი­დი­გე­ნია, რომ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­თან შე­უ­თან­ხმებ­ლად გინ­და გა­ხა­რია იყოს, ან ნე­ბის­მი­ე­რიი სხვა მა­ღა­ლი რან­გის ჩი­ნოვ­ნი­კი ცდი­ლობ­დეს მდგო­მა­რე­ო­ბის გან­მტკი­ცე­ბას. ეს არა­ფერს ნიშ­ნავს. მისი მდგო­მა­რე­ო­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­ზე, თო­რემ, რო­მე­ლი პრე­მი­ე­რი გა­და­არ­ჩი­ნა სა­კუ­თარ­მა გა­რე­მოც­ვამ. ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა კა­ხე­ლე­ბით აავ­სო მთე­ლი მთვა­რო­ბა, მაგ­რამ რა?! მა­ინც მო­უ­წია თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­ტო­ვე­ბა. იგი­ვე კვი­რი­კა­შილს. ამი­ტომ ამას ვუ­ყუ­რებ სპე­კტი­კუ­რად. ზო­გა­დად კი ჩემი აზ­რით, ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი უკავ­შირ­დე­ბა მო­მა­ვალ სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნებს და არა ზუ­რა­ბიშ­ვილს და ივა­ნიშ­ვი­ლის მიერ გა­ცე­მულ და­პი­რე­ბას“, - უთხრა Ambebi.ge-ს ცინ­ცა­ძემ.
ანა­ლო­გი­უ­რად ფიქ­რობს უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კი­თხებ­ში ექ­სპერ­ტი ვახ­ტანგ მა­ი­სა­ია. მისი თქმით, სუსი პრე­მი­ერს ემორ­ჩი­ლე­ბა შე­სა­ბა­მი­სად, არ გა­მო­რი­ცხავს, რომ გო­მე­ლუ­რის უწყე­ბა­ში და­წყე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი ამას­თან იყოს და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი.
"სუს-ი წარ­მო­ად­გენს ქვეყ­ნის უსაფრ­თხო­ე­ბის სტრუქ­ტუ­რას ის, ზრუ­ნავს, რო­გორც ქვეყ­ნის, ისე სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ უსაფრ­თხო­ე­ბა­ზე. მას გა­აჩ­ნია ბერ­კე­ტე­ბი რო­გო­რიც კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი დაც­ვის სა­ფუძ­ვლებ­ზე, ასე­ვე ეროვ­ნულ უსაფრ­თხო­ე­ბა­ზე. სუს-ი ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა უშუ­ა­ლოდ პრე­მი­ერს, აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე არის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სტრუქ­ტუ­რა, მაგ­რამ ვინ მარ­თავს ან არის თუ არა იქ კლა­ნუ­რი მარ­თვე­ლო­ბა, სხვა სა­უბ­რის თე­მაა. ზო­გა­დად კი, სუს-ში და­წყე­ბუ­ლი სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბა სრუ­ლი­ად ბუ­ნებ­რი­ვია, მი­თუ­მე­ტეს, რომ ქვე­ყა­ნა­ში საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბი ახ­ლა­ხანს დას­რულ­და და ახლა ქვე­ყა­ნა სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის­თვის ემ­ზა­დე­ბა. არის საკ­მა­ოდ სე­რი­ო­ზუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბი, რო­გორც სა­გა­რეო ისე სა­ში­ნაო კუ­თხით და, რა თქმა უნდა, ცვლი­ლე­ბე­ბი აუ­ცი­ლე­ბე­ლია და თან ამას ემა­ტე­ბა ის კრი­ზი­სი, რო­მე­ლიც დღეს ქვეყ­ნის შიგ­ნით არის. ასე, რომ ცვლი­ლე­ბე­ბი სრუ­ლი­ად ბუ­ნე­ბირ­ვია, თუმ­ცა ხელ­მძღვა­ნე­ლის დო­ნე­ზე არა მგო­ნია მი­ვი­დეს. გო­მე­ლა­ურ­მა ეს სის­ტე­მა თვი­თონ შექ­მნა. გო­მე­ლა­უ­რი ემიჯ­ნე­ბო­და გარ­კვე­ულ პო­ლი­ტი­კუ­რი ბრძო­ლის ელე­მენ­ტებს, იყო გან­ყე­ნე­ბუ­ლი ფუნ­ქცი­ო­ნე­რი, ამი­ტომ მის შეც­ვლა­ზე ეჭვი მე­პა­რე­ბა“, - გვი­თხრა მა­ი­სა­ი­ამ.
სუს-ში და­წყე­ბულ ცვლი­ლე­ბებს და მო­სალ­დო­ნელ სამ­თვა­რო­ბო ცვლი­ლე­ბებს შო­რის კავ­შირს ვერ ხე­დავს პო­ლი­ტო­ლო­გია გია ხუ­ხაშ­ვი­ლი. მისი აზ­რით, ქვე­ყა­ნა­ში ინ­სტი­ცი­უ­რი წეს­რი­გი იმ შემ­თხვე­ვა­ში აღ­დგე­ბა, თუკი პრე­მი­ე­რად ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი დაბ­რუნ­დე­ბა.
"არ ვიცი გა­ხა­რია, რის­თვს ემ­ზა­დე­ბა ამა­ზე კო­მენ­ტარს ვერ გა­ვა­კე­თებ. მაგ­რამ არ მი­მაჩ­ნია ლო­გი­კუ­რად სუს-ში ცვლი­ლე­ბე­ბის და­კავ­ში­რე­ბა მო­სა­ლოდ­ნელ სამ­თვა­რო­ბო ცვლი­ლე­ბებ­თან. ამ ორ სა­კითხს შო­რის კავ­შირს ვერ ვხე­დავ. ჩვე­ნი სის­ტე­მა ისეა აწყო­ბი­ლი და ისე­თი სქე­მით მუ­შა­ობს, რომ ამ ორს შო­რის კავ­ში­რი არ არის. ჩვენ­თან ინ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი თე­მე­ბი ხომ აღ­რე­უ­ლია, შე­სა­ბა­მი­სად ამ ლო­გი­კას არ გან­ვა­ვი­თა­რებ­დი. იმი­სათ­ვის, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ მო­ახ­დი­ნოს სტა­ბი­ლი­ზა­ცია და სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რივ ამო­ცა­ნა­ზე გა­და­ვი­დეს პო­ლი­ტი­კუ­რი იწი­ლო-ბი­წი­ლო­დან, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ინ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი წეს­რი­გის აღ­დგე­ნა. ეს კი იმ შემ­თხვე­ვა­ში მოხ­დე­ბა, თუ პრე­მი­ე­რი ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი გახ­დე­ბა. ყვე­ლა სხვა შემ­თხვე­ვა­ში ამ გა­დად­გი­ლე­ბას აზრი არ აქვს. თუ ძა­ლის ცენ­ტრი ერ­თმა­ნეთს არ ემ­თხვე­ვა, რა მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს, ვინ რო­მელ კა­ბი­ნეტ­ში იჯ­დე­ბა. არა­ნა­ი­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს. უნდა მოხ­დეს თან­ხვედ­რა ძა­ლის ცენ­ტრი­სა და ინ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი ცენ­ტრის. უნდა ვი­ცო­დეთ, ვინ მარ­თავს და ვინ იღებს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს. გა­ხა­რია იქ­ნე­ბა პრე­მი­ე­რი, თუ ბახ­ტა­ძე რა მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს, თუ ისევ ყვე­ლა­ფე­რი ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილს დაბ­რალ­და და მისი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის ზო­ნა­ში დარ­ჩა. ახლა გვაქვს მო­ცე­მუ­ლო­ბა, რომ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას იღებს ივა­ნიშ­ვი­ლი და ამ ფონ­ზე რა­ი­მე სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბას რა მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს. თუ ის იღებს, მა­შინ კა­ბი­ნეტ­შიც უნდა იჯ­დეს. ეს არის სა­ხელ­მწი­ფო ყვე­ლა­ფე­რი სხვა არის მან­კი­ე­რე­ბა", - გვი­თხრა ხუ­ხაშ­ვილ­მა
ambebi.ge

ვაზიანი-გომბორი-თელავისა და ახალქალაქი-კარწახის გზაზე მოძრაობა თავისუფალია

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალქალაქი-კარწახის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზაზე, ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია.
ასევე საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ჩატარებული გაწმენდითი სამუშაოების შედეგად, გომბორის უღელტეხილზე მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენების რეჟიმი მოიხსნა და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზაზე, ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია.
imedinews,ge

ზუგდიდში H1N1 ვირუსით 41 წლის კაცი გარდაიცვალა

ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში H1N1 ვირუსით 41 წლის კაცი გარდაიცვალა. მედიკოსების თქმით, კატასტროფის სამსახურმა კლინიკაში პაციენტი 10 იანვარს შემოიყვანა, მას ქონდა ფილტვების ორმხრივი პნევმონია.
მიუხედავად ჩატარებული რეანიმაციული ღონისძიებებისა, პაციენტის გადარჩენა ვერ მოხერხდა.
ამჟამად გრიპის ვირუსის დიაგნოზით კლინიკში 26 ადამიანი რჩება, მათ შორის ერთი - მართვით სუნთქვაზე.
imedinews.ge

თბილისში გეთიას ქუჩაზე ხანძარი იყოთბილისში გეთიას ქუჩაზე ხანძარი იყო. დამწვარია დაახლოებით 15 კვადრატული მეტრის ფართობი.
შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, მომხდარის გამომწვევი ზუსტი მიზეზი უცნობია.
ინციდენტის შედეგად არავინ დაზარალებულა.
ასევე გავრცელდა ცნობა, რომ თბილისში „ყაზტრანსგაზმა“ ბუნებრივი აირის მიწოდება დიღმის მასივში მდებარე საცხოვრებელს შეუწყვიტა.
ადგილობრივები ჰყვებიან, რომ ბუნებრივი აირი მთელი ღამის განმავლობაში ჟონავდა.
imedinews.ge

Thursday, January 17, 2019

Razorback-ის დრამერმა თავი პირდაპირ ეთერში მოიკლა

ცნობილი როკ-ჯგუფის, Razorback-ის დრამერმა ბრაიან ველასკომ თავი facebook-ის პირდაპირ ეთერში მოიკლა. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა Rappler-ი ავრცელებს.
ინციდენტი ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში მოხდა. სუიციდამდე 41 წლის მუსიკოსი საკუთარ მშობლებს, მეგობრებსა და თაყვანისმცემლებს დაემშვიდობა და ფანჯრიდან გადახტა.
მისი ცხედარი პოლიციამ 16 იანვრის დილას იპოვა. ვიდეო, რომელიც სუიციდამდეა ჩაწერილი, სოციალური ქსელებიდან უკვე აიღეს. თვითმკვლელობის ამსახველი ვიდეო Youtube-ზეც დაიბლოკა.
imedinews.ge

გომბორის უღელტეხილზე გადაადგილება მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვებითაა შესაძლებელი

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, რთული მეტეოროლოგიური პირობების (ინტენსიური თოვა, ქარბუქი და ლიპყინული) გამო, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის კმ37-კმ55 (ვერონა-შუამთა) მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დასაშვებია მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით.
ორი და მეტი წამყვანი ხიდის მქონე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. გზის დანარჩენ მონაკვეთებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია.
imedinews.ge