Saturday, March 23, 2019

დუტას ჩემი გაკეთებული ბეჭედი სულ უკეთია, ვეუბნები დაგნიშნე-მეთქი" - როგორ ქმნის მარინა ნაცვლიშვილი საოცარ სამკაულებს

უკვე 6 წე­ლია, გა­მორ­ჩე­ულ სამ­კა­უ­ლებს სა­კუ­თა­რი ხე­ლით ქმნის. თუ მა­ნამ­დე ვერც კი წარ­მო­ედ­გი­ნა, რომ სა­ო­ცა­რი სამ­კა­უ­ლე­ბის ავ­ტო­რი იქ­ნე­ბო­და, ახლა ამ საქ­მი­ა­ნო­ბის გა­რე­შე აღარ შე­უძ­ლია ყოფ­ნა...

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

მა­რი­ნა ნაც­ვლიშ­ვილს სამ­ხატ­ვრო აკა­დე­მი­ის მო­დე­ლი­რე­ბის ფა­კულ­ტე­ტი აქვს დამ­თავ­რე­ბუ­ლი. ჰქონ­და გო­გე­ნის თე­მა­ზე ბა­ტი­კა­ში შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი კო­ლექ­ცია, სა­ი­და­ნაც 7 კოს­ტი­უ­მი დიპ­ლო­მის დაც­ვის შემ­დეგ მო­ნა­წი­ლე­ობ­და ჩვე­ნე­ბებ­ში. 2 წელი მო­დის ფეს­ტი­ვა­ლებ­ზე აქ­ტი­უ­რად გა­მო­დი­ო­და. შემ­დეგ ამ სფე­როს ჩა­მო­შორ­და, რად­გან მიხ­ვდა, მისი არ იყო და თე­ატ­რში გა­და­ი­ნაც­ვლა - ლე­ვან წუ­ლა­ძის მიწ­ვე­ვით, თე­ატ­რა­ლურ სარ­დაფ­ში კოს­ტი­უ­მე­ბის მხატ­ვა­რი გახ­და.
ვმუ­შა­ობ­დი სო­ხუ­მის თე­ატ­რშიც, იმ პე­რი­ოდ­ში სა­კუ­თა­რი თა­ვით კმა­ყო­ფი­ლი ვი­ყა­ვი, შე­იძ­ლე­ბა იქ­ვას, თავი ვი­პო­ვე, რად­გან თე­ატ­რი სხვა ფან­ტა­ზი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა. მერე კი­ნო­შიც ვი­მუ­შა­ვე, იქაც კოს­ტი­უ­მე­ბის და დამ­დგმელ მხატ­ვრად. კაფე „თან წა­ი­ღე“ მქონ­და, სა­დაც სულ მხატ­ვრე­ბის ნა­მუ­შევ­რე­ბი იყო, ხე­ლით გა­კე­თე­ბუ­ლი.
„თან წა­ი­ღე“ იმი­ტომ ერ­ქვა, რომ ნე­ბის­მი­ე­რი ნივ­თის ყიდ­ვა და თან წა­ღე­ბა შე­ეძ­ლოთ. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, სტა­ბი­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რი აღარ მქონ­და და ჩემი შვი­ლე­ბის ძი­ძამ მი­ბიძ­გა, იუ­ვე­ლი­რო­ბა შე­მეს­წავ­ლა", - გვიყ­ვე­ბა მა­რი­ნა ნაც­ვლიშ­ვი­ლი, რო­მელ­მაც რჩე­ვა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნა და ერთ დღე­საც სა­ი­უ­ვე­ლი­რო სა­ლონ­ში მი­ვი­და.
„საქ­მეს რომ შევ­ხე­დე, ვი­ფიქ­რე, ვე­რას­დროს ვის­წავ­ლი­დი და იქი­დან ცუდ ხა­სი­ათ­ზე წა­მო­ვე­დი, თუმ­ცა 10 დღე მა­ინც ვი­ა­რე. მერე მი­თხრეს - ახლა თვი­თონ გა­ა­კე­თეო. ჯვრე­ბის კე­თე­ბით და­ვი­წყე, გა­მო­მი­ვი­და. მი­თხრეს, ვერ და­ვი­ჯე­რებთ, თუ ეს მხო­ლოდ ახ­ლან­დე­ლი ნას­წავ­ლია და აქამ­დე სხვა­გან არ და­დი­ო­დიო. არას­დროს მქო­ნია შე­ხე­ბა-მეთ­ქი. მოკ­ლედ, ცოტა ხანს ჯვრე­ბი და რგო­ლე­ბი ვა­კე­თე.
მერე მივ­ხვდი, რომ ძა­ლი­ან მბეზ­რდე­ბო­და, ერ­თფე­როვ­ნე­ბა არ შე­მიძ­ლია და ჩემი წარ­მოდ­გე­ნით. იმ სამ­კა­უ­ლე­ბის ეს­კი­ზე­ბი დავ­ხა­ტე, რო­მელ­საც ახლა ვა­კე­თებ და სა­ლონ­ში მი­ვუ­ტა­ნე. შოკ­ში იყ­ვნენ, ეს გინ­და გა­ა­კე­თოო? რე­ა­ლუ­რად იმის­თვის მი­ვე­დი, რომ მინ­დო­და, მე­კე­თე­ბი­ნა ის, რაც მომ­წონ­და.
სა­უ­ბა­რია იმ სა­ი­უ­ვე­ლი­რო სა­ლო­ნის ოს­ტა­ტებ­ზე, სა­დაც ათამ­დე სა­უ­კე­თე­სო სპე­ცი­ა­ლის­ტი მუ­შა­ობს და ბრწყინ­ვა­ლედ აკე­თე­ბენ საქ­მეს. ერ­თა­დერ­თი მდედ­რო­ბი­თი სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი მათ შო­რის მე ვარ. მოკ­ლედ, თავ­ზე მედგნენ, მას­წავ­ლიდ­ნენ და პირ­ვე­ლი ნა­მუ­შე­ვა­რი იყო ჩიტი, რო­მე­ლიც ახ­ლაც მაქვს და მას არას­დროს გავ­ყი­დი“, - გვე­უბ­ნე­ბა მა­რი­ნა
ხე­ლო­ვანს ასე­თი თვი­სე­ბა აქვს: სამ­კა­ულს რომ და­ამ­ზა­დებს და რაც უნდა იყოს: სა­ყუ­რე, სა­მა­ჯუ­რი, ბე­ჭე­დი, ყელ­სა­ბა­მი, ბრო­ში, ქა­მა­რი თუ ბალ­თა - ერთი დღე მა­ინც უნდა ეკე­თოს, ვერ ელე­ვა, შვი­ლე­ბი­ვით უყ­ვარს...
უმე­ტე­სად ქა­ლის სამ­კა­უ­ლებს ამ­ზა­დებს, მა­მა­კა­ცის მხო­ლოდ ერთი აქვს შექ­მნი­ლი - ბე­ჭე­დი და ისიც მე­უღ­ლის­თვის, მსა­ხი­ობ დუტა სხირტლა­ძის­თვის, რო­მელ­საც ბე­ჭე­დი ძა­ლი­ან მოს­წონს და თი­თი­დან არ იხ­სნის - "სულ უკე­თია დუ­ტას, რაც გა­ვუ­კე­თე და ვუ­თხა­რი, დაგ­ნიშ­ნე-მეთ­ქი" - ხუმ­რობს მა­რი­ნა ნაც­ვლიშ­ვი­ლი.

6 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მას 500-მდე ნა­მუ­შე­ვა­რი აქვს შექ­მნი­ლი. მათი ფასი ყვე­ლას­თვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი არ არის, ისე­ვე რო­გორც ყვე­ლა ვერ იქ­ნე­ბა მისი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი. თუმ­ცა ისე­თი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბიც ჰყავს, რომ­ლე­ბიც ამ სამ­კა­უ­ლებს ყო­ველ­დღე ირ­გე­ბენ და ნე­ბის­მი­ერ სა­მოს­ზე იხ­დე­ნენ.
- რა სტი­ლია ეს ნა­მუ­შევ­რე­ბი?
- არ ვიცი, ჩემი ფან­ტა­ზი­ით იქ­მნე­ბა ყვე­ლა­ფე­რი. ჩემი იუ­ვე­ლი­რე­ბი მე­უბ­ნე­ბი­ან, ამ სფე­რო­ში გა­დატ­რი­ა­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნეო. ადა­მი­ა­ნებს, კლი­ენ­ტებს, თა­ვი­დან ცოტა შოკი ჰქონ­დათ, ყვე­ლას ხომ არ შე­უძ­ლია, ამ­ხე­ლა სამ­კა­უ­ლის ტა­რე­ბა, მე თა­ვი­დან­ვე მიყ­ვარ­და და ძა­ლი­ან მომ­წონ­და... ისე, წელს დიდი, მა­სი­უ­რი სამ­კა­უ­ლე­ბია მო­და­ში და ნელ-ნელა ხალ­ხი გა­და­დის დიდი ზო­მის სამ­კა­ულ­ზე.
თუმ­ცა, ამ ყვე­ლა­ფერს მა­სე­ბის­თვის არ ვა­კე­თებ, მარ­თლაც თითო-თი­თოა, ექ­სკლუ­ზი­უ­რი. ამ სამ­კა­უ­ლე­ბის ტა­რე­ბას რა­ღაც სხვა რამ სჭირ­დე­ბა - გამ­ბე­და­ო­ბა, თა­ვი­სუ­ფა­ლი ადა­მი­ა­ნი უნდა იყო, ეს რომ გა­ი­კე­თო... მა­სა­ლა ძვი­რი ღირს, მერე შეს­რუ­ლე­ბა, და­ხარ­ჯუ­ლი დრო, ენერ­გია, ხე­ლო­ბა, ჯან­მრთე­ლო­ბა - ისე­დაც მი­ნი­მა­ლურ ფა­სებ­ში ვუ­კე­თებ რე­ა­ლი­ზა­ცი­ას.
რაც შე­ე­ხე­ბა მუ­შა­ო­ბის პრო­ცესს - ძვირ­ფას ქვებს ვყი­დუ­ლობ, მას ფორ­მას არ ვუც­ვლი და ვცდი­ლობ, მათ მო­ვარ­გო და მათ­ზე ავე­წყო. კარ­კა­სი არის ვერ­ცხლი, თუმ­ცა ოქ­რო­ზეც ვმუ­შა­ობ. მოკ­ლედ, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ჩემ­თვის ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მეა. აზარ­ტუ­ლი­ცაა, მა­ინ­ტე­რე­სებს, რა შე­დე­გი ექ­ნე­ბა, რა გა­მო­ვა. როცა ვმუ­შა­ობ, თან სულ იმა­ზე ვფიქ­რობ, არ და­მე­შა­ლოს. გახ­სნი­ლი ცე­ცხლია და რამე არას­წო­რად არ გა­ვა­კე­თო, ან არ და­მეწ­ვას. ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის ეს საქ­მი­ა­ნო­ბა მავ­ნეა, ბევრ მჟა­ვას­თან მაქვს ურ­თი­ერ­თო­ბა, გაზ­თან, მარ­თლა შიშ­ვე­ლი ხე­ლე­ბით და ნიღ­ბის გა­რე­შე ვმუ­შა­ობ, ზი­ანს ვა­ყე­ნებ თვა­ლებს, ფილ­ტვებს.
თითო ნივთს ერთი კვი­რა მა­ინც სჭირ­დე­ბა, სულ კი ვნერ­ვი­უ­ლობ, მაგ­რამ მუ­შა­ო­ბის პრო­ცე­სი დი­დად მსი­ა­მოვ­ნებს - კე­თე­ბა ად­რე­ნა­ლი­ნია.
- რა როლი აქვს დუ­ტას ამ საქ­მე­ში?
- თა­ვი­დან ჩემს ახალ საქ­მეს სკეპ­ტი­კუ­რად უყუ­რებ­და. მერე პირ­ვე­ლი ნა­მუ­შე­ვა­რი, რგო­ლი რო­გორც გი­თხა­რით, რომ მო­ვი­ტა­ნე და მას ვა­ჩუ­ქე, „დაგ­ნიშ­ნე-მეთ­ქი“, გა­გიჟ­და. მერე და მერე საქ­მე­ში რომ გა­ვაქ­ტი­ურ­დი, სულ გა­და­ი­რია, მეხ­მა­რე­ბა ხოლ­მე, რამ­დენ­ჯერ­მე ჩემი კუ­რი­ე­რიც იყო. სკუ­ტე­რით და ჩა­ფხუ­ტით კლი­ენ­ტთან წა­სუ­ლა და ხალ­ხი და­უბ­ნე­ვია. მუ­შა­ო­ბა­შიც რა­ღაც დო­ზით მომ­ხმა­რე­ბია, სა­ერ­თოდ, ხეზე ჭრა და ასე­თი რა­ღა­ცე­ბი ეხერ­ხე­ბა და საქ­მე­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­უ­ღია. ისე, მა­საც უნ­დო­და, სა­ი­უ­ვე­ლი­რო საქ­მი­ა­ნო­ბის სწავ­ლა, მაგ­რამ ჯერ ვერ მო­ა­ხერ­ხა, თუ შეძ­ლებს, მხო­ლოდ მო­ხა­რუ­ლი ვიქ­ნე­ბი. მე­ტად და­მეხ­მა­რე­ბა...
დე­და­ჩემს ჰქონ­და ძა­ლი­ან კარ­გი ხელი, ბევრ კარგ რა­ღა­ცას აკე­თებ­და, მათ შო­რის, სა­ო­ცარ ჩარ­ჩო­ებს. ეტყო­ბა, ეს ყვე­ლა­ფე­რი მის­გან მომ­ყვე­ბა.
ჩემი სურ­ვი­ლია, ეს საქ­მე ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ფარ­გლებს გა­რეთ გა­ვი­დეს. ცოტა ხნის წინ შე­მომ­თა­ვა­ზეს, ვე­ნე­ცი­ა­ში გა­მო­ფე­ნა­ში მი­ვი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. ჩვე­ნი მხატ­ვრე­ბის ერ­თთვი­ა­ნი გა­მო­ფე­ნა-გა­ყიდ­ვა კეთ­დე­ბა, ნატო დუმ­ბა­ძე აკე­თებს. შარ­შან ვე­ნა­შიც მქონ­და გა­მო­ფე­ნა.
შე­იძ­ლე­ბა მომ­ბერზდეს და ხვალ სხვა რამ და­ვი­წყო, მაგ­რამ დღეს ამის კე­თე­ბა ძა­ლი­ან მსი­ა­მოვ­ნებს. დიდი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვს, ბევ­რი რა­მის მო­ფიქ­რე­ბა შე­იძ­ლე­ბა. მთა­ვა­რია, ფან­ტა­ზი­ამ არ გი­ღა­ლა­ტოს. ამ საქ­მე­ში ფე­რიც გა­დამ­წყვე­ტია, მაგ­რამ ყვე­ლა ფერს არ ვი­ყე­ნებ. უფრო „მსუ­ყე“ ფე­რე­ბის მიმ­დე­ვა­რი ვარ.
შვი­ლე­ბი და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლე­ბი არი­ან ამ ყვე­ლაფ­რით?
- ორი­ვე ფან­ტას­ტი­კუ­რად ძერ­წავს. ლუკა ერთი წლი­დან სა­ოც­რე­ბებს აკე­თებს, მაგ­რამ მსა­ხი­ო­ბო­ბა უნდა. მე კი მგო­ნია, კი­ნოს კარ­გი მხატ­ვა­რი იქ­ნე­ბა, აქ რომ იყოს მულ­ტიპ­ლი­კა­ცია გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი, უმაგ­რეს რა­ღა­ცებს შექ­მნი­და.
ნინი პა­რიზ­ში, სორ­ბო­ნის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ხე­ლოვ­ნე­ბის, ლი­ტე­რა­ტუ­რი­სა და რე­ჟი­სუ­რის გან­ხრით სწავ­ლობს. რე­ჟი­სო­რო­ბა უნდა, ოღონდ, კი­ნოც რომ თვი­თონ გა­და­ი­ღოს, მხატ­ვა­რიც თვი­თონ იყოს და მუ­სი­კაც თვი­თონ და­წე­როს. ვნა­ხოთ, მთა­ვა­რია, ყვე­ლამ ვი­პო­ვოთ და ვა­კე­თოთ ის საქ­მე, რაც გვიყ­ვარს.
ambebi.ge

საფრანგეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საელჩო მიმართავს

საფრანგეთში მცხოვრებ ან ტურისტული მიზნით მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საელჩო სიფრთხილისკენ მოუწოდებს.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ამ შინაარსის განცხადებას საქართველოს საელჩო საფრანგეთში Facebook-ზე ავრცელებს. 
დიპლომატიური წარმომადგენლობის განცხადებით, 23 მარტს პარიზსა და საფრანგეთის რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო აქციებია დაგეგმილი, შესაბამისად, საქართველოს საელჩო საფრანგეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდებს, მომიტინგეთა თავშეყრის ადგილებს თავი აარიდონ. 
„საფრანგეთში მცხოვრებ ან ტურისტული მიზნით მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ: როგორც მოგეხსენებათ, შაბათს, მ.წ. 23 მარტს, პარიზსა და საფრანგეთის რამდენიმე ქალაქში დაგეგმილია ე.წ. ყვითელჟილეტიანების საპროტესტო აქციები. გთხოვთ, მოერიდოთ მომიტინგეთა თავშეყრის ადგილებს და თვალყური ადევნოთ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გადმოცემულ ინფორმაციას. საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ საელჩოს ცხელი ხაზის ნომერზე: +33783318689“, - ნათქვამია საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობის განცხადებაში.
საფრანგეთში ყვითელჟილეტიანების აქციები გასული წლის 17 ნოემბრიდან იმართება. აქციების დროს არეულობებსა და შეტაკებებს 10 ადამიანი ემსხვერპლა. საწვავზე ფასის მატების საწინააღმდეგო აქციების მონაწილეები მთავარ მოთხოვნად უკვე პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის გადადგომას ასახელებენ.
imedinews.ge

ყაზახეთის დედაქალაქს ოფიციალურად ნურსულთანი დაერქვა

ყაზახეთის პრეზიდენტმა კასიმ-ჟომარტ ტოკაევმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმადაც, ქვეყნის დედაქალაქ ასტანას ნურსულთანი ეწოდება.
„ყაზახეთის რესპუბლიკის დედაქალაქს ასტანას დაერქვას სახელი ნურსულთანი“, - ნათქვამია განკარგულებაში.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ განკარგულება ძალაში გამოქვეყნებისთანავე შევა.
ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი 30-წლიანი მმართველობის შემდეგ, თანამდებობიდან 19 მარტს გადადგა.
20 მარტს ყაზახეთის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ კონსტიტუციაში ცვლილება შეიტანა და დედაქალაქ ასტანას ნურსულთანი უწოდა. ამის შესახებ ინფორმაცია КазТАГ-მა გაავრცელა.  
imedinews.ge

ბათუმში აღსრულების პოლიციამ ბაღის თანამშრომლებს შენობა დაატოვებინა

ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩაზე კერძო საბავშვო ბაღი "ჯადოსნური სამყაროს" თანამშრომლები და აღსაზრდელები აღსრულების პოლიციამ შენობიდან გამოიყვანა. შენობაში, რომელიც მერიის საკუთრებაა, ბაღი რამდენიმე წელია ფუნქციონირებს. ბაღს 30-მდე აღსაზრდელი ჰყავს.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

მერიაში ირწმუნებიან რომ შენობაში არ არის დაცული უსაფრთხოების წესები, არის ანტისანიტარია და საბავშვო ბაღისთვის არასათანადო პირობებია.
ბაღის პედაგოგებმა გამოსახლება გააპროტესტეს, ისინი რამდენიმე თვიან ვადას ითხოვდნენ ალტერნატიული ფართის მოსაძებნად.
აღნიშნულ შენობაში ერთი სოციალურად დაუცველი ოჯახი ცხოვრობდა, რომელიც ასევე გამოასახლეს და ნათესავთან გადაიყვანეს
imedinews.ge

Friday, March 22, 2019

"ივნისში ქორწილი ჰქონდა დაგეგმილი..." - ბათუმის კლინიკაში 28 წლის პაციენტი გარდაიცვალა

ბა­თუ­მის კლი­ნი­კა­ში 28 წლის პა­ცი­ენ­ტი გარ­და­იც­ვა­ლა. ახალ­გაზ­რდა გო­გო­ნას გარ­დაც­ვა­ლე­ბამ­დე კლი­ნი­კა "მე­დცენ­ტრში" ოპე­რა­ცია ჩა­უ­ტარ­და. რო­გორც მე­ლა­ნო ფუტ­კა­რა­ძის ახ­ლობ­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, 28 წლის პა­ცი­ენ­ტი თავ­და­პირ­ვე­ლად ბა­თუ­მის რე­ფე­რა­ლურ ჰოს­პი­ტალ­ში იყო მო­თავ­სე­ბუ­ლი, თუმ­ცა ის ექი­მებ­მა სახ­ლში მალე გა­წე­რეს. გარ­დაც­ლი­ლის დე­დის თქმით, ექი­მებ­მა არას­წო­რი დი­აგ­ნო­ზი დას­ვეს, რა­საც მისი შვი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბა მოჰ­ყვა.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

შვილმკვდა­რი დედა ამ­ბობს, რომ მისი შვი­ლი მუც­ლის არე­ში ტკი­ვი­ლე­ბით ბა­თუ­მის რე­ფე­რა­ლურ ჰოს­პი­ტალ­ში მო­ა­თავ­სეს, თუმ­ცა ექი­მებ­მა სახ­ლში გა­წე­რეს. დე­დის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 28 წლის გო­გო­ნას ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა მე­ო­რე დღეს­ვე დამ­ძიმ­და და იგი კლი­ნი­კა "მე­დცენ­ტრში" გა­და­იყ­ვა­ნა ოჯახ­მა, სა­დაც პა­ცი­ენ­ტი ოპე­რა­ცი­ის შემ­დეგ გარ­და­იც­ვა­ლა.
გარ­დაც­ვლი­ლი მე­ლა­ნო ფუტ­კა­რა­ძის დედა ბა­თუ­მის რე­ფე­რა­ლუ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს ექი­მე­ბის დას­ჯას და საქ­მის დრო­ულ გა­მო­ძი­ე­ბას ითხოვს.
მე­ლა­ნო ფუტ­კა­რა­ძე ცოტა ხნის წინ და­ი­ნიშ­ნა და ზა­ფხულ­ში ქორ­წი­ლის­თვის ემ­ზა­დე­ბო­და. ამის შე­სა­ხებ "ფე­ის­ბუქ­ზე" მისი მე­გო­ბა­რი წერს:
"ეს გო­გო­ნა ფო­ტო­ზე ბედ­ნი­ე­რი რო­მაა, გუ­შინ დი­ლით გარ­და­იც­ვა­ლა. გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზი კი ექი­მე­ბის და­უ­დევ­რო­ბა და უცო­დი­ნა­რო­ბა გახ­და. ბრმა­ნაწ­ლა­ვით დღეს ადა­მი­ა­ნე­ბი არ­სად არ იღუ­პე­ბი­ან, არ იღუ­პე­ბი­ან ნორ­მა­ლურ ქვეყ­ნებ­ში! ივ­ნის­ში ქორ­წი­ლი ჰქონ­და ამ წყვილს და­გეგ­მი­ლი. ფოტო ნიშ­ნო­ბა­ზეა გა­და­ღე­ბუ­ლი" - წერს და­ღუ­პუ­ლის მე­გო­ბა­რი ზურა ბა­უ­ჟა­ძე.
კლი­ნი­კა "მე­დცენ­ტრში" აცხა­დე­ბენ, რომ პა­ცი­ენტს შე­სა­ბა­მი­სი კვლე­ვე­ბი ჩა­უ­ტარ­და, თუმ­ცა ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა დამ­ძიმ­და.
"18 მარტს პა­ცი­ენ­ტი შე­მო­ვი­და კლი­ნი­კა­ში სა­ერ­თო სი­სუს­ტით და მუც­ლის არე­ში ტკი­ვი­ლე­ბით. ავად­მყო­ფის გად­მო­ცე­მით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ჩი­ვი­ლე­ბი და­ე­წყო 5 დღით ადრე. პა­ცი­ენტს მე­დცენ­ტრში ჩა­უ­ტარ­და შე­სა­ბა­მი­სი კვლე­ვე­ბი და კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი. ჩა­უ­ტარ­და ოპე­რა­ცი­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბა: მწვა­ვე აპენ­დი­ცი­ტი პერ­ფო­რა­ცი­ით და პე­რი­ტო­ნი­ტით.
მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ პა­ცი­ენ­ტი გა­დი­ო­და შე­სა­ბა­მის ინ­ტენ­სი­ურ მკურ­ნა­ლო­ბას, ავად­მყო­ფის მდგო­მა­რე­ო­ბა დამ­ძიმ­და და 21 მარტს გარ­და­იც­ვა­ლა გულ-სის­ხლძარ­ღვთა და სუნ­თქვის მწვა­ვე პროგ­რე­სი­რე­ბა­დი უკ­მა­რი­სო­ბის გამო, სეპ­ტი­უ­რი შო­კის ფონ­ზე" - აცხა­დე­ბენ კლი­ნი­კა "მე­დცენ­ტრში".
ambebi.ge

განაში ორი ავტობუსის შეჯახების შედეგად 70-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა

დასავლეთ აფრიკაში, განას რესპუბლიკაში ორი ავტობუსის შეჯახების შედეგად 70-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, წერს - გამოცემა mynewsgh
ავტოკატასტროფა ქვეყნის ცენტრალურ ტრასაზე ტამალე-კინტამპოს ტერიტორიაზე მოხდა. ერთ-ერთი ვერსიით, ავტობუსის მძღოლს საჭესთან ჩაეძინა და ავარიის მიზეზიც ეს გახდა.  
შეჯახების შემდეგ, ერთ-ერთი ავტობუსი არხში ჩავარდა, რომლის მგზავრების ნაწილიც გადარჩა. მეორე ავტობუსს კი ცეცხლი გაუჩნდა და ხანძრის შედეგად ყველა მგზავრი დაიღუპა. ცეცხლის ჩაქრობას 30 წუთი დასჭირდა.
გამოცემა წერს, რომ მსხვერპლის ამოცნობა გარეგნული ნიშნებით, შეუძლებელია. მსხვერპლის ზუსტი რაოდენობა, ამ დორისათვის ვერ სახელდება. 
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

მთაწმინდის პანთეონში მიწისქვეშ ძველი საფლავის ქვა აღმოაჩინეს

მთაწმინდის პანთეონში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მიმდინარეობისას, მიწისქვეშ ძველი საფლავის ქვა აღმოაჩინეს. ინფორმაციას მერიის პრესსამსახური ავრცელებს.
"სამუშაოების აუცილებლობა განაპირობა დატბორვის რისკებმა, ვინაიდან ამ ტერიტორიაზე სადრენაჟე ინფრასტრუქტურა არ არსებობდა. სადრენაჟე სისტემის მოწყობაზე თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 100 000 ლარი დაიხარჯება. სამუშაოებს კონტრაქტორი კომპანია „პალიტრა“ აწარმოებს და ის ივლისში დასრულდება“, - აცხადებენ მერიაში.
დედაქალაქის მერიის ინფორმაციით, აღმოჩენას არქეოლოგები შეისწავლიან. ამ ეტაპზე, აღმოჩენის ადგილას შეჩერებულია სამუშაოები.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

სეს-მა დასავლეთ საქართველოში ფუტკრის დახოცვის მიზეზები განმარტა

სურსათის უვნებლობის სააგენტოს (სეს) განცხადებით დასავლეთ საქართველოში ფუტკრის დაცემა აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგოდ ჩატარებული წამლობის შედეგად არ მომხდარა.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

„შეწამვლითი ღონისძიებები გასული წლის ოქტომბერში დასრულდა, მიმდინარე წელს კი ჯერ არ განახლებულა. ფუტკრის დაცემის ცალკეულ შემთხვევებს მეცნიერებისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი შეისწავლის“ - აცხადებენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. 
„დაფიქსირებული ფაქტების მიზეზების დასადგენად საჭიროა ჩატარდეს კვალიფიციური ლაბორატორიული კვლევები. სპეციალისტების აზრით, მიზეზი, შესაძლოა, იყოს სხვადასხვა დაავადება (მათ შორის ვაროატოზი). სურსათის ეროვნული სააგენტო ხაზგასმით აცხადებს, რომ მსგავსი ტიპის დეზინფორმაციის გავრცელება ხელს შეუშლის აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების ეფექტიანად ჩატარებას. შედეგად, ვერ მოხდება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებლისგან დაცვა და ეკონომიკური ზარალის თავიდან აცილება“- ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც უწყება ავრცელებს. 
„შეწამვლითი ღონისძიებებისთვის გამოიყენება მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტების მიერ რეკომენდებული პრეპარატები. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილებით, მეფუტკრე ფერმერები აქტიურად იქნებიან ჩართული წამლობის ვადების განსაზღვრის და ფუტკრის დაცვის ღონისძიებების შემუშავების პროცესში. მუნიციპალიტეტებში შექმნილი სპეციალური სამუშაო ჯგუფები უზრუნველყოფენ მეფუტკრე ფერმერების აღრიცხვას და დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან მავნებელთან ბრძოლის მართვის ცენტრს. წამლობის დაწყების შესახებ შეტყობინება მეფუტკრეებთან 24 საათით ადრე გაიგზავნება; შემუშავდება სისტემა, რომლის მიხედვითაც გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსდება სპეციალური აღმნიშვნელი ფუტკრის ადგილმდებარეობის შესახებ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები გააგრძელებენ აქტიურ საკონსულტაციო სამუშაოებს მეფუტკრეებთან“ - ნათქვამია განცხადებაში. 
„საქართველოს პოფესიონალ მეფუტკრეთა ასოციაციის“ ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს ზოგ რეგიონში ფუტკრის 80% განადგურდა.  „მიზეზი აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგოდ ჩატარებული წამლობაა“- ამბობს ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი იუზა გიგაშვილი.  
imedinews.ge

“ერთხელ, ძალიან რომ მიჭირდა, თქვენ ტაძრიდან 2 ბოთლი ზეთი და 10 ლარი გამომატანეთ.. "

საქართველოში ბოლო პერიოდში სასულიერო პირებზე უარყოფითი კომენტარების წერა უკვე ჩვევად იქცა.

სოციალურ ქსელში ხშირად შეხვდებით პოსტებს მამაოების ლანძღვაზე

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში


ბოლო პერიოდის სკანდალი მამა პეტრეს ინტერვიუც გახდა, რომელიც საზოგადოებამ უარყოფითად მიიღო და პეტრე კოლხი შეურაცხყოფის ქარ-ცეცხლში გაატარა.

მას ამ დრომდე უპირისპირდება საზოგადოების ნაწილი, თვით პეტრე კოლხი კი მშვიდად ცდილობს ამ აგრესიის მოგერიებას.

ამ ყველაფრის ფონზე ძალიან სასიამოვნოა ისეთი ინფორმაციის წაკითხვა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. საქმე ეხება სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ფოტოს.

ნარიყალას მონასტრის წინამძღვარი, მამა გიორგი თევდორაშვილი სოციალურ ქსელში ერთ-ერთ საინტერესო ისტორიას ავრცელებს.
გავრცელებულ ფოტოში ნათლად ჩანს უცნობი ადამიანის წერილი, თუ როგორ უხდის სიკეთისთვის სამაგიეროს.

მოძღვარს 100 ლარიანი დახვდა წარწერით :

“ერთხელ, ძალიან რომ მიჭირდა, თქვენ ტაძრიდან 2 ბოთლი ზეთი და 10 ლარი გამომატანეთ.. ეს იმასთან არაფერია, თუ დამიჯერებთ. ქრისტე არს ჩვენ შორის” – წერს ადამიანი, რომლის ვინაობაც გაურკვეველია.

აღნიშნულ ფოტოს უამრავი მოწონება, გაზიარება და დადებითი კომენტარი აქვს.


როგორც მომხმარებლები ფოტოს კომენტარებში წერენ, ასეთი მამაოებით დგას ჩვენი რელიგია და სიკეთე არასოდეს იკარგება.
intermedia.ge

„რეალმა“ ფრანგი ვარსკვლავის ტრასნფერი შეათანხმა?

გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც, მადრიდის „რეალმა“ ფრანგი ვარსკვლავის ტრანსფერი შეათანხმა...

საქმე ეხება ადრიენ რაბიოს, რომელიც „პსჟ“-ში აღარ დარჩება. სამეფო კლუბი ნახევარმცველს მადრიდში ეპატიჟება და როგორც სჩანს, თანხმობაც აქვს.
Halamadrid.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

დე ლიხტის ტრანსფერი ისევ დღის წესრიგში დადგა

მას შემდეგ, რაც „ბლანკოსმა“ ედერ მილიტაოს ტრანსფერი ოფიციალურად გამოაცხადა, დე ლიხტთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია აღარ გავრცელებულა...

თუმცა... თუმცა რაფაელ ვარანის ირგვლივ ატეხილი აჟიოტაჟის გამო პერესი ჰოლანდიელ ახალგაზრდას მიუბრუნდა.

ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ვარანის წასვლა ფაქტობრივად გადაწყვეტილია და პერესი დე ლიხტისთვის იბრძოლებს.
Halamadrid.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

კოსტავას ქუჩაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია

თბილისში კოსტავას ქუჩაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია. დამწვარია 250 კვ/მ ფართობი. საოჯახო ტიპის სასტუმროში გაჩენილ ხანძარზე დროული რეაგირების გამო ცეცხლი გვერდით მდებარე შენობა-ნაგებობებზე არ გავრცელებულა. 
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ადგილზე 15 სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი მუშაობდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა.
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ნინო კვაჭანტირაძე:ასე დაქცეულია ქვეყანა, რომ ჟურნალისტი ვერ შეარჩიეთ პრეზიდენტთან სალაპარაკოდ?

თბილისის მერიის თანამშრომელი ნინო კვაჭანტირაძე შემდეგი შინაარსის პოსტს აქვეყნებს სოციალურ ქსელში:

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში


"აუუუ, არასდროს ბრწყინავდა, მაგრამ ქვეყნის პრეზიდენტთან ინტერვიუსთვის ზედმეტად მდაბიოო გამოდგა წამყვანი გრიგოლია, არ გაბედოთ იმის თქმა, რომ რამე მშურს გენცცცც, ეს იყო ნამდვილი ტანჯვა საყურებლად, ნუუ, ხელებს კარგად ხმარობს, მაგრამ ეტყობა სოფლის კლუბში დეკლამატორობის კურსები აქვს გავლილი....
პ.ს, როგორც კი გრიგოლიას დაინახავთ ეკრანზე, იოდი წაუსვით, იქნებ და შეჭკნეს და ჩამოვარდეს.... სოფლის კლუბი, ორღობე, კოლმეურნეობის კანტორა!!! ჟურნალისტიკა არაა ხალებიანი ხბო!!!
🙏 საქართველოს საპატრიარქო.
ასე დაქცეულია ქვეყანა, რომ ჟურნალისტი ვერ შეარჩიეთ პრეზიდენტთან სალაპარაკოდ??? ძალიან გაბრაზებული ვარ, ძაააალიან!!! ქვეყნის პრეზიდენტთან კი არა ჭიკარტების შემომტანი შპს პრეზიდენტთან გასაშვები არააა, გაიგეთ, რა კითხა- ივანიშვილმა რა გაჩუქა დაბ, დღეზეოოო, დედააა, დედაააააააააააააა, საჯაყიიი..... პრეზიდენტოო, სადაა თქვენი პრესმდივანიი???"
შეგახსენებთ, 19 მარტს tv pirveli-ის ეთერში გასული ინტერვიუს შემდეგ, რა დროსაც საქართველოს პრეზიდენტს- სალომე ზურაბიშვილს ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია რამდენიმე საკითხში შეეკამათა, საზოგადოების დიდ ნაწილში აღშფოთება გამოიწვია, რის გამოც ინგა გრიგოლია მწვავე კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა, თუმცა იყვნენ ადამიანებიც, რომლებმაც პრეზიდენტიც გააკრიტიკეს, თუნდაც ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელმაც სალომე ზურაბიშვილს "პარიზში კი არა ომსკის რომელიმე სოფელში გაზრდილი უწოდა."

"თვითმფრინავიდან გამოსვლისთანავე, გამთენიისას ვუყურე სალომე ზურაბიშვილის ინტერვიუს.
ქვეყნის ყველაზე მივარდნილი სოფლის, ყოველდღიური პრობლემებისაგან გათანგულ და დაღდასმულ, უკიდურეს გაჭირვებაში და უიმედობით მცხოვრებ რიგით მასწავლებელს უფრო მეტი პატრიოტიზმი, ერუდიცია, ღირსება, თავმდაბლობა, ქველობა, ინტელექტი, მომავალი თაობებისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა, გემოვნება, უბრალოება და ა.შ. და ა.შ. გააჩნია ვიდრე საქართველოს პრეზიდენტს.
პარიზში კი არა ომსკის რომელიმე სოფელშია მგონი გაზრდილი.
დავწერდი რეზიუმესაც მაგის დამსმელზე, მაგრამ სიტყვები გამექცევა."-წერს სოციალურ ქსელში ოქრუაშვილი.

მეტროს პირველ ხაზზე მატარებლების მოძრაობა აღდგა

თბილისის მეტროს პირველ ხაზზე მატარებლების მოძრაობა აღდგა და მგზავრთა მიღება განახლდა. ინფორმაციას თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავრცელებს.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

დღეს მეტროს სადგურ „სადგურის მოედანზე“ ტექნიკური მიზეზის გამო მეტროს ერთი შემდგენლობა შეჩერდა და საჭირო გახდა მისი ჩიხში გადაყვანა. აღნიშნულის გამო თბილისის მეტროს პირველი ხაზი 15 წუთის განმავლობაში მგზავრებს ვერ ემსახურებოდა. 
საბურთალოს ხაზზე შეფერხება არ ყოფილა.
imedinews.ge

თბილისის სავაჭრო ობიექტებიდან 1 ტონამდე უვარგისი ხორცი ამოიღეს

სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის ინსპექტორებმა ხორცის საბითუმო სარეალიზაციო ობიექტებში დარღვევები გამოავლინეს.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

კერძოდ, ორ ბიზნესოპერატორთან - შპს „დადუ“-სა და „შპს „ინა“-ში დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები, შპს „ნიკორა“-დან (აღნიშნულ შპს-ს არავითარი კავშირი არ აქვს მაღაზიათა ქსელ „ნიკორასთან“) ამოღებულია 240 კგ-ზე მეტი ვადაგასული ხორცი, შპს „მირო“-ში აღმოჩენილია საეჭვო წარმომავლობის ხორცი ჯანმრთელობის ნიშანდების გარეშე.
აღნიშნული ბიზნესოპერატორები დაჯარიმდნენ კანონმდებლობის შესაბამისად, 1 ტონამდე ხორცი კი დაილუქა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორების ზედამხედველობით განადგურდება.
აგლაძის ქუჩაზე მდებარე ხორცის საბითუმო სარეალიზაციო ობიექტებში - შპს „ჯი ემ ენ ხორცპროდუქტებსა” და შპს „ახალი ხორცში“ დარღვევები არ დაფიქსირებულა.
imedinews.ge

ერგნეთში შეხვედრა მიმდინარეობს

ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) მორიგი შეხვედრა იმართება. სუსის ინფორმაციით, შეხვედრის დღის წესრიგში სულ 11 საკითხია.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

სუს-ის ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოადგილის, ირაკლი ანთაძის განცხადებით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არჩილ ტატუნაშვილის სასტიკი მკვლელობის და დავით ბაშარულის გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალებასთან დაკავშირებით პასუხგაუცემელ კითხვებს.
სუსის ინფორმაციით, ერგენთში გამართული ბოლო შეხვედრის შემდეგ რუსი და ოსი ე.წ. მესაზღვრეების მხრიდან უკანონო დაკავების 11 შემთხვევა დაფიქსირდა. საქართველოს ორი მოქალაქე კი ამ დრომდე საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაშია
imedinews.ge

Thursday, March 21, 2019

Facebook Messenger-ს ახალი ფუნქცია აქვს

Facebook-მა Messenger-ი განაახლა და საკომუნიკაციო აპლიკაციას ახალი ფუნქცია დაამატა. ამის შესახებ The Verge-ი წერს.
.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში


ირკვევა, რომ მომხმარებელს შეუძლია არა მთელ მიმოწერას, არამედ მიმოწერიდან კონკრეტულ გზავნილს უპასუხოს. სიახლე განსაკუთრებით დიდი ჯგუფებისთვის არის კომფორტული, სადაც უამრავი ადამიანი წერს.
იმისთვის, რომ სიახლით ვისარგებლოთ, მიმოწერიდან ერთი გზავნილი უნდა ავირჩიოთ, შეტყობინებას დიდხანს დავაჭიროთ, რის შემდეგაც კონტექსტური მენიუ გამოჩნდება, სადაც ღილაკს „პასუხის გაცემა“ (Reply) უნდა დავაკლიკოთ და კონკრეტულ გზავნილს პასუხი გავცეთ. 
სიახლით სარგებლობას Messenger-ის მომხმარებლები ეტაპობრივად შეძლებენ. მსგავსი ფუნქციით უკვე სარგებლობენ Facebook-ის კუთვნილი WhatsApp-ის მომხმარებლები.
ვრცელი სტატია იმის შესახებ, თუ რა ელის Facebook-ს 2019 წელს, შეგიძლიათ ამ ბმულზე წაიკითხოთ.
imedinews,ge

როგორ გამოიყურება საკანი, სადაც ახალ ზელანდიაში მომხდარ ტერაქტში ბრალდებულია მოთავსებული

ციხე, რო­მელ­შიც ქრა­ის­თჩერჩში მომ­ხდარ ტე­რაქ­ტში ბრალ­დე­ბუ­ლია მო­თავ­სე­ბუ­ლი, ახალ ზე­ლან­დი­ა­ში ყვე­ლა­ზე მკაც­რი სას­ჯე­ლაღ­სრუ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბაა. „დე­ი­ლი მე­ი­ლი“ ცი­ხის ფო­ტო­ებს აქ­ვეყ­ნებს.
.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში


28 წლის ბრენ­ტონ ტა­რან­ტი ოკ­ლენდში მდე­ბა­რე და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში 24 სა­ა­თი­ა­ნი კონ­ტრო­ლის ქვეშ არის. ის სა­კან­ში მარ­ტოა, არ აქვს წვდო­მა გა­ზე­თებ­ზე, ტე­ლე­ვი­ზი­ა­სა და რა­დი­ო­ზე.
9 კვად­რა­ტუ­ლი მეტ­რის და­ცუ­ლი კარი მხო­ლოდ თი­თის ანა­ბეჭ­დე­ბით იღე­ბა, სა­წო­ლი კე­დელ­შია ჩა­შე­ნე­ბუ­ლი, ფან­ჯა­რა, მა­გი­და და ტუ­ა­ლე­ტი კი კა­მე­რე­ბით კონ­ტროლ­დე­ბა
მკაცრ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში პა­ტიმ­რე­ბი კა­მე­რა­ში დღე-ღა­მე­ში 20 სა­ათს ატა­რე­ბენ.
პა­რე­მო­როს ცი­ხე­ში ცოტა ხნის წინ 300 მლნ დო­ლა­რის ღი­რე­ბუ­ლე­ბის რე­მონ­ტი ჩა­ტარ­და, აქ 681 ადა­მი­ა­ნი იხ­დის სას­ჯელს, ისი­ნი ახა­ლი ზე­ლან­დი­ის ყვე­ლა­ზე სა­ში­ში დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბი არი­ან
ტე­რაქტს, რო­მე­ლიც ტა­რან­ტმა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა, 50 ადა­მი­ა­ნი ემსხვერ­პლა. ის სა­კუ­თარ თავს სუპ­რე­მა­სისტს უწო­დებს. ჯერ­ჯე­რო­ბით მას ბრა­ლი მხო­ლოდ მკვლე­ლო­ბის მუხ­ლით აქვს წა­ყე­ნე­ბუ­ლი, თუმ­ცა მო­სა­მარ­თლის გან­ცხა­დე­ბით, ტა­რანტს ბრა­ლი და­უმ­ძიმ­დე­ბა.
ყვე­ლა სა­კა­ნი პირ­ველ სარ­თულ­ზეა გან­ლა­გე­ბუ­ლი.
ცი­ხე­ში ყოფ­ნის დროს პა­ტი­მარს ვი­ზი­ტო­რე­ბის მი­ღე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ ექ­ნე­ბა.
ambebi.ge

ბრიტანელმა ჟიგოლომ დაასახელა რას ითხოვენ ქალები ყველაზე ხშირად

ბრიტანელმა ბიჭმა, რომელიც საესკორტო მომსახურებაზე მუშაობს, პორტალ LADbible-ს ქალების მოთხოვნების შესახებ მოუყვა. როგორც გაირკვა, ქალები ჟიგოლოს უფრო ხშირად არა სექსს, არამედ სხვადასხვა ადგილას გაყოლას და კომპანიის გაწევას სთხოვენ. ამის შესახებ ინფორმაციას Mirror-ი ავრცელებს.
ბიჭმა საკუთარი ვინაობის დაკონკრეტება არ ისურვა, თუმცა გულღიად ილაპარაკა იმ მოთხოვნებზე, რასაც დამქირავებელი ქალები მისგან უკვე სამი წელია ითხოვენ. 
ჟიგოლოს თქმით, ამ სფეროში მუშაობა ქალების და ავანტიურის სიყვარულის გამო დაიწყო. მისი თქმით, ჟიგოლოდ მუშაობის პერიოდში მან ევროპის ბევრი ქვეყანა და ამერიკის შეერთებული შტატები მოიარა. 
საინტერესოა, რომ მისი კლიენტების უმრავლესობა ბიჭს არა სექსს, არამედ სხვადასხვა მიღებასა და წვეულებაზე გაყოლას სთხოვს, მათ შორის ქორწილებში. მას მიახლოებითი რიცხვებიც მოჰყავს და ამბობს, რომ უკვე 300-მდე პაემანზე იყო, საიდანაც სექსი მხოლოდ 100-მდე შემთხვევაში ჰქონდა. 
ერთერთ ყველაზე უცნაური შეკვეთა, რაც მიიღო იყო ბიზნესმენი ქალის მოთხოვნა, რომ მისი პირადი მწვრთნელის როლი ეთამაშა. 
რაც შეეხება გამომუშავებას, ბრიტანელი ჟიგოლოს თქმით, ყველაზე კარგ შემთხვევაში მას თვიურად 10 000 ფუნტი სტერლინგი, ყველაზე ცოტა კი 4000 ფუნტი გამოუმუშავებია.
imedinews.ge
.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში