ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს  სამივე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებს და სამეცნიერო კვლევებს.

სასწავლო უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს (გარდა დოქტორანტურისა).

კოლეჯი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს აკადემიური უმაღლესი განათლების მხოლოდ პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამას.
👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში  

უნივერსიტეტები:

1  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2  სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
3  სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
4  სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
5  სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
6  სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
7  სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის  სახელმწიფო კონსერვატორია
8  ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული  უნივერსიტეტი
 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
11 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
12 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
13 შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
14 შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი
15 შპს - საქართველოს  უნივერსიტეტი
16 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი
17 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
18 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
19 შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
20 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტიტეტი
21 შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
22 შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
23 შპს - ქუთაისის უნივერისტეტი
24 ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
25 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
26 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტი
27 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი
28 სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი29 შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი30 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი


სასწავლო უნივერსიტეტები:


31 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
32 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
33 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
34 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
35 შპს - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია
36 შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი  ”გეომედი”
37 შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი
38 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
39 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
40 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი  
41 შპს - გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
42 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
43  შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
44 შპს - ევროპის უნივერსიტეტი
45 შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი
46 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
47 შპს საქართველოს ბანკის სასწავლო უნივერსიტეტი
48 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
49 შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი 

კოლეჯები:

50 სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
51 შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
52 შპს - უმაღლესი სასწავლებელი „ჯორჯია“
53 შპს ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი
54 შპს - უმაღლესი სასწავლებელი განათლების აკადემია
55 შპს - ახალი უმაღლესი სასწავლებელი

მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები:
ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია2  ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელია(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარიასაქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარია5 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო სემინარია
ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო სემინარია7 ა(ა)იპ - წმიდა მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის ცაგერის სასულიერო სემინარია
გამოცდების წარმატებით ჩაბარებისთვის:  განათლების სახლი

No comments:

Post a Comment