ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს  სამივე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებს და სამეცნიერო კვლევებს.

სასწავლო უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს (გარდა დოქტორანტურისა).

კოლეჯი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს აკადემიური უმაღლესი განათლების მხოლოდ პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამას.

უნივერსიტეტები:

1  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2  სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
3  სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
4  სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
5  სსიპ - შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი
6  სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
7  სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის  სახელმწიფო კონსერვატორია
8  ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული  უნივერსიტეტი
9  სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
11 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
12 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
13 შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
14 შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი
15 შპს - საქართველოს  უნივერსიტეტი
16 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი
17 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
18 შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
19 შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
20 შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტიტეტი
21 შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
22 შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
23 შპს - ქუთაისის უნივერისტეტი
24 ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
25 შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
26 ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტი
27 ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია
28 სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
29 შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
30 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი
31 ა(ა)იპ - ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი
32 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

სასწავლო უნივერსიტეტები:

33 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
34 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
35 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
36 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
37 შპს - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია
38 შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი  ”გეომედი”
39 შპს - ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი
40 შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
41 შპს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
42 შპს - თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი ”ჰიპოკრატე”
43 შპს საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი
44 შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი
45 შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
46 შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
47 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
48 შპს - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი
49 შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
50  შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
51 შპს - ევროპის უნივერსიტეტი
52 შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი
53 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
54 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი
55 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია
56 შპს - საქართველოს ბანკის სასწავლო უნივერსიტეტი
57 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
58 შპს წმინდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
59 სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
60 შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

კოლეჯები:

61 ა(ა)იპ - წმიდა მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის ცაგერის სასულიერო სემინარია
62 საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარია
63 სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
64 საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის "საზოგადოება ცოდნა"
65 შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
66 შპს - უმაღლესი სასწავლებელი „ჯორჯია“
67 შპს ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი
68 შპს - ამერიკის ბიზნესის აკადემია
69 შპს - უმაღლესი სასწავლებელი განათლების აკადემია
70 შპს - ახალი უმაღლესი სასწავლებელი
71 შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA
72 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო სემინარია
73 შპს ინტერბიზნესის აკადემია
74 შპს თბილისის საერთაშორისო აკადემია
75 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო სემინარია

გამოცდების წარმატებით ჩაბარებისთვის:  განათლების სახლი

No comments:

Post a Comment