Sunday, April 9, 2017

გარდაიცვალა გივი ბერიკაშვილი

ავადმყოფობის შედეგად 83 წლის ასაკში საქართველოს სახალხო არტისტი გივი ბერიკაშვილი კლინიკაში გარდაიცვალა.

გივი ბერიკაშვილი იყო შოთა რუსთაველის, კოტე მარჯანიშვილისა და იპოლიტე ხვიჩიას სახელობის პრემიების ლაურეატი, ხელოვნების ქურუმი და ქართული თეატრის ვარსკვლავი.


No comments:

Post a Comment