Saturday, June 30, 2018

ნარკოტიკების თემა აქ არაფერ შუაში არაა" - რაზე ესაუბრა გამომძიებელს ირაკლი ნოზაძე

ირაკ­ლი ნო­ზა­ძის პო­ზი­ცი­აა, რომ ამ საქ­მე­ში ნარ­კო­ტი­კის თემა არა­ფერ შუ­ა­შია" - ამის შე­სა­ხებ მომ­ღერ­ლის ად­ვო­კატ­მა ნიკა სად­რა­ძემ ღუ­დუ­შა­უ­რის კლი­ნი­კა­ში ირაკ­ლი ნო­ზა­ძის გა­მო­კი­თხვის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ გა­ნა­ცხა­და.
მისი გან­მარ­ტე­ბით, ირაკ­ლი ნო­ზა­ძე და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის სტა­ტუ­სით და­ი­კი­თხა.
"გა­მომ­ძი­ე­ბელს აინ­ტე­რე­სებ­და რა მოხ­და რე­ა­ლუ­რად, რა ვი­თა­რე­ბა­ში და რო­გორ მი­ი­ღო და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი. ირაკ­ლი ნო­ზა­ძემ, რო­გორც და­ზა­რა­ლე­ბულ­მა დე­ტა­ლუ­რად აღ­წე­რა რო­გორ, რა ვი­თა­რე­ბა­ში და ვისი მხრი­დან მი­ი­ღო ის და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი, რის გა­მოც სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში აღ­მოჩ­ნდა. ნარ­კო­ტი­კულ სა­შუ­ა­ლე­ბებ­ზე კი­თხვა არ დას­მუ­ლა, თუმ­ცა, იყო სა­უ­ბა­რი იმა­ზე თუ რა ტი­პის ურ­თი­ერ­თო­ბა იყო. ირაკ­ლის პო­ზი­ცი­აა, რომ ამ საქ­მე­ში ნარ­კო­ტი­კის თემა არა­ფერ შუ­ა­შია, ამის გამო კონ­ფლიქ­ტი არ მომ­ხდა­რა. კონ­ფლიქ­ტი მოხ­და ვა­ლის გამო და შე­სა­ბა­მი­სად, აქე­დან წარ­მო­იშ­ვა შე­ლა­პა­რა­კე­ბა, რის შე­დე­გა­დაც ირაკ­ლი ნო­ზა­ძემ მი­ი­ღო და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი", - გა­ნა­ცხა­და ად­ვო­კატ­მა.
ბრალ­დე­ბუ­ლის ჩვე­ნე­ბას­თან და ნარ­კო­ტი­კულ სა­შუ­ა­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით დას­მულ კი­თხვა­ზე პა­სუ­ხად ნიკა სად­რა­ძემ გა­ნა­ცხა­და, რომ ნარ­კო­ტი­კე­ბის თემა ამ საქ­მე­ში არა­ფერ შუ­ა­შია და ეს ალ­ბათ ჭო­რია.
"მე არ ვიცი ბრალ­დე­ბუ­ლი რას ამ­ბობს, და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის სი­ტყვე­ბით, ნარ­კო­ტი­კე­ბის თემა აქ არა­ფერ შუ­ა­ში არაა. ეს არის ჭორი და ალ­ბათ ამ საქ­მის მის­ტი­უ­რი და სკან­და­ლუ­რი მხა­რე. მის მი­მართ მომ­ხდა­რია და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი ქმე­დე­ბა, ბეწ­ვზეა გა­დარ­ჩე­ნი­ლი. ბრალ­დე­ბის მხა­რე ვალ­დე­ბუ­ლია და­ად­გი­ნოს ვი­ნაა ამ ქმე­დე­ბა­ში დამ­ნა­შა­ვე. ამ საქ­მეს სხვა მხა­რე არ აქვს სა­ერ­თოდ. მე ბრალ­დე­ბუ­ლის ნათ­ქვამს და მის ქმე­დე­ბას ვერ შე­ვა­ფა­სებ, რაში დას­ჭირ­და ან ერ­თის თქმა, ან მო­მა­ვალ­ში თუ რა­ი­მეს იტყვის რაში დას­ჭირ­დე­ბა", - გა­ნა­ცხა­და ად­ვო­კატ­მა.ნიკა სად­რა­ძის თქმით, ირაკ­ლი ნო­ზა­ძემ ფული ისეს­ხა, რომ­ლის დრო­უ­ლად დაბ­რუ­ნე­ბაც ვერ მო­ა­ხერ­ხა და ამის გამო მი­ი­ღო აგ­რე­სია. "დი­ლით ისეს­ხა თან­ხა პი­რა­დი მოხ­მა­რე­ბის­თვის. ფი­ზი­კუ­რად არ ჰქონ­და თან­ხა ირაკ­ლის და მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­მოძ­რა­ოდ სჭირ­დე­ბო­და ეს თან­ხა. სა­ღა­მოს უნდა და­ებ­რუ­ნე­ბი­ნა, დრო­უ­ლად ვერ მო­ა­ხერ­ხა დაბ­რუ­ნე­ბა და მი­ი­ღო აგ­რე­სია", - გა­ნა­ცხა­და ნიკა სად­რა­ძემ.შე­გახ­სე­ნებთ, რომ "ქუ­ჩის ბი­ჭე­ბი" წევ­რი ირაკ­ლი ნო­ზა­ძე 25 ივ­ნისს, წე­რეთ­ლის გამ­ზირ­ზე დაჭ­რეს. აღ­ნიშ­ნულ საქ­მე­ზე ბრალ­დე­ბუ­ლე­ბი მოს­კო­ვის გამ­ზირ­ზე მდე­ბა­რე ერთ-ერთ სა­ერ­თო სა­ერ­თო სა­ცხოვ­რე­ბელ­ში და­ა­კა­ვეს. მომ­ხდარ­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა სსკ-ს 19-108-ე მუხ­ლით და 376-ე მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

ambebi.ge

No comments:

Post a Comment