Sunday, July 22, 2018

"ჯერ გააუპატიურა, მერე წყალში აყოფინებდა თავს, ვიდრე ქალი არ დაიხრჩო" - მალხაზ კობაურმა დანაშაული აღიარა?

21 ივ­ლისს, მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბებ­ში ხა­დას ხე­ო­ბა­ში გარ­დაც­ვლი­ლი სმი­ტე­ბის ოჯა­ხის წევ­რე­ბის სა­მე­დი­ცი­ნო ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნის ფრაგ­მენ­ტე­ბი გავ­რცელ­და. კვლე­ვა სამ­ხა­რა­უ­ლის სა­ხე­ლო­ბის ექ­სპერ­ტი­ზის ეროვ­ნუ­ლი ბი­უ­რო­ში ჩა­ტარ­და. დას­კვნის მი­ხედ­ვით, ლორა სმი­ტის სხე­ულ­ში აღ­მო­ჩე­ნი­ლია მკვლე­ლო­ბა­ში ბრალ­დე­ბუ­ლის, მალ­ხაზ კო­ბა­უ­რის დნმ, რაც სექ­სუ­ა­ლურ კავ­შირ­ზე, სა­ვა­რა­უ­დოდ, გა­უ­პა­ტი­უ­რე­ბა­ზე მი­ა­ნიშ­ნებს. ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნის მი­ხედ­ვით, რა­ი­ან და ქე­ი­ლებ სმი­ტე­ბის მკვლე­ლო­ბის ია­რაღ­ზე აღ­მო­ჩე­ნი­ლია 4 წლის ქე­ი­ლე­ბის გე­ნე­ტი­კუ­რი პრო­ფი­ლი. დას­კვნის მი­ხედ­ვით, მას მიბ­ჯე­ნით ეს­რო­ლეს.
"პა­კეტ­ში წარ­წე­რით - 1 ორ­ლუ­ლი­ა­ნი სა­ნა­დი­რო თოფი, წარ­წე­რით BP 0048. მი­წის ბა­ლა­ხი­ა­ნი ნი­ა­და­გი­დან მო­თავ­სე­ბულ თოფ­ზე არ­სე­ბუ­ლი მო­ყა­ვის­ფრო ლა­ქე­ბი სის­ხლს არ წარ­მო­ად­გენს. ამა­ვე თოფ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ბა­ლა­ხი­დან გე­ნე­ტი­კუ­რი პრო­ფი­ლი შე­რე­უ­ლია. გე­ნე­ტი­კუ­რი პრო­ფი­ლის მა­ჟო­რუ­ლი ძი­რი­თა­დი წილი ეკუთ­ვნის ქე­ლებ ის­მატ სმიტს, ხოლო მი­ნო­რუ­ლი წილი ეკუთ­ვნის მალ­ხაზ კო­ბა­ურს", - ნათ­ქვა­მია ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნა­ში, რო­მელ­საც ტე­ლე­კომ­პა­ნია "იმე­დი" ავ­რცე­ლებს.
"კვი­რის პა­ლიტ­რას" სან­დო წყა­რო გა­მო­ძი­ე­ბის და­მა­ტე­ბით დე­ტა­ლებ­ზე უყ­ვე­ბა:
"დად­გე­ნი­ლია, რომ კო­ბა­ურ­მა თავ­და­პირ­ვე­ლად რა­ი­ან სმი­ტი მოკ­ლა, შემ­დეგ კი ქე­ი­ლე­ბი, თო­ფის მიბ­ჯე­ნით, ტყვი­ამ ბავ­შვს თა­ვის ქალა ახა­და. ამის შემ­დეგ კო­ბა­უ­რი ქალს გა­ე­კი­და. ქალ­მა, ცხა­დია, ხე­ო­ბა­ში გზე­ბი და ბი­ლი­კე­ბი არ იცო­და და გაქ­ცე­ვი­სას რა­ღაც კლდეს მი­ად­გა, ვე­ღარ­სად წა­ვი­და. ჩიხ­ში მო­ექ­ცე­ულს კო­ბა­უ­რი და­ე­წია და ჯერ გა­ა­უ­პა­ტი­უ­რა და მერე, რო­გორც იკ­ვე­თე­ბა, წყალ­ში აყო­ფი­ნებ­და თავს, ვიდ­რე ქალი არ და­იხ­რჩო. დად­გე­ნი­ლია, რომ ქალ­ბა­ტო­ნი ას­ფიქ­სი­ი­თაა გარ­დაც­ვლი­ლი.
კო­ბა­ურ­მა ახალ­გარ­დაც­ვლილ, შიშ­ველ ქალს თა­ვი­სი მო­ბი­ლუ­რით ფო­ტო­ე­ბი გა­და­უ­ღო. რო­დე­საც მაშ­ვე­ლებ­მა ჩანჩქერ­ში ქა­ლის გვა­მი იპო­ვეს, მას­ზე ძა­ლა­დო­ბის ნიშ­ნე­ბი ვი­ზუ­ა­ლუ­რად ვერ ნა­ხეს (ცხე­და­რი ცივი წყალ­ში იყო და არ ეტყო­ბო­და)...გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა
ambebi.ge
https://www.facebook.com/www.Hedu.Ge/

No comments:

Post a Comment