Wednesday, December 26, 2018

რუსები დაგვცინიან, რა კარგად ცხოვრობთო..." - აფხაზეთში ყოველწლიურად ტონობით მანდარინს ყრიან

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცელ­და ვი­დეო, სა­დაც ტყვარ­ჩე­ლის რა­ი­ონ­ში ტო­ნო­ბით ციტ­რუსს ყრი­ან. ად­გი­ლობ­რი­ვი ე.წ. სა­ხელ­მწი­ფო კომ­პა­ნია "აია­რას" დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლის ომარ წვიჟ­ბას თქმით, მო­სახ­ლე­ო­ბამ 250 ტო­ნა­ზე მეტი მან­და­რი­ნი გა­და­ყა­რა და ამა­ში ახა­ლი არა­ფე­რია, რად­გან ასე ხდე­ბა ყო­ველ წელს.
"მყიდ­ვე­ლი ძი­რი­თა­დად, სა­შუ­ა­ლო და დიდი ზო­მის ციტ­რუსს ყი­დუ­ლობს, და­ნარ­ჩენს, თით­ქმის ყო­ველ წელს ვყრით..." - აცხა­დებს წვიჟ­ბა. თუმ­ცა, პი­რად სა­უ­ბარ­ში დას­ძენს, რომ 2018 წელს 500 ტონა მან­და­რი­ნი მი­ი­ღეს, მაგ­რამ მისი ნა­ხე­ვა­რი გა­და­ყა­რეს და ინ­ტერ­ნეტ­ში სწო­რედ ეს კად­რე­ბი მოხ­ვდა.
წვიჟ­ბას ცნო­ბით, შე­საძ­ლებ­ლო­ბა რომ იყოს, ისი­ნი და­წუ­ნე­ბულ მან­და­რინს არ გა­დაყ­რიდ­ნენ და თუნ­დაც 3-4 რუბ­ლად გა­ყიდ­დნენ, მაგ­რამ ამის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა არ იყო... მყიდ­ვე­ლე­ბი მათ­თან თა­ვად მი­დი­ან, რაც ხარ­ჯებს ამ­ცი­რებს, თუმ­ცა სტან­დარ­ტულ თან­ხას ვერ და­ვა­სა­ხე­ლებ, რად­გან ეს ჩვე­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის თე­მაა და სა­ი­დუმ­ლოა", - ამ­ბობს ის.
ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბის თქმით, სი­ნამ­დვი­ლე­ში ამ ყვე­ლაფ­რის მი­ზე­ზი ის არის, რომ რუ­სე­თის ბა­ზარ­ზე ციტ­რუ­სის შე­ტა­ნა სხვა­დას­ხვა მი­ზე­ზის გამო გარ­თულ­და.
"სა­ხელ­მწი­ფო კომ­პა­ნი­ის" დი­რექ­ტო­რი დაურ ჯო­პუა აცხა­დებს, რომ ამ წელს ციტ­რუ­სის დიდი შე­მო­სა­ვა­ლი მო­ვი­და, მაგ­რამ რენ­ტა­ბე­ლუ­რი მა­ინც არ არის.
"სა­ზღვარ­ზე 12-13 რუბ­ლის გა­დახ­და გვი­წევს, ასე­ვე თან­ხას ვუხ­დით მტვირ­თა­ვებს... მა­ნამ­დე კი, ნა­ყო­ფი სუ­ნი­ან­მა ხო­ჭომ (აზი­უ­რი ფა­რო­სა­ნა) რომ არ გა­ა­ფუ­ჭოს, მან­და­რი­ნის ხეს 4-ჯერ მა­ინც ვწამ­ლავთ, ამის შემ­დეგ კი, მყიდ­ვე­ლი მო­დის და მე­უბ­ნე­ბა, რომ 15 რუბ­ლად მივ­ყი­დო, მა­შინ როცა მისი მოყ­ვა­ნა 25 რუბ­ლი უკვე მიჯ­დე­ბა, მო­გე­ბა ხომ უნდა დამ­რჩეს?!" - აცხა­დებს ჯო­პუა.
ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის თქმით, ჯო­პუა იტყუ­ე­ბა, რად­გან რე­გი­ონ­ში ჩა­სა­ბა­რე­ბე­ლი ფასი, 8 რუბ­ლი­დან იწყე­ბა, რაც ადა­მი­ა­ნი­სა და მისი შრო­მის და­ცინ­ვაა.
"ხა­ჯიმ­ბა გვამ­შვი­დებს, რომ აფხა­ზეთ­ში სი­რი­ის პრე­ზი­დენ­ტი ბა­შარ ასა­დი ჩა­დის და ის მოგ­ვიგ­ვა­რებს ეკო­ნო­მი­კურ პრობ­ლე­მებს, ოღონდ მას შემ­დეგ, რაც ტე­რო­რის­ტებს და­ა­მარ­ცხებს და მი­წას­თან გას­წო­რე­ბულ სი­რი­ას აღად­გენს..." - წერს გუ­და­უ­თე­ლი ალი­ას გა­დე­ლია.
"რუ­სე­ბი დაგ­ვცი­ნი­ან - რა კარ­გად ცხოვ­რობ­თო... ხომ ვი­ცით, რომ არც თვი­თონ ცხოვ­რო­ბენ უკე­თე­სად, მაგ­რამ ჩვენ­ზე წინ მა­ინც არი­ან, თან ჩვენ მათ­ზე ვართ და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, ყვე­ლაფ­რით და ყვე­ლა­ნა­ი­რად, ამი­ტო­მაც აქვთ უფ­ლე­ბა დაგ­ვცი­ნონ... ერთ დღეს ფსო­უს სა­ზღვა­რი რომ ჩაგ­ვი­კე­ტონ, მათ დიდი არა­ფე­რი და­აკ­ლდე­ბათ, ჩვენ კი ნამ­დვი­ლად და­ვი­ხო­ცე­ბით, ეს იცი­ან და ამი­ტო­მაც ისე­თი პო­ლი­ტი­კა აქვთ - ისე მო­ი­ქე­ცით, რომ ერთ დღეს ეს არ მოხ­დე­სო..." - წერს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ირაკ­ლი სუ­ხუმსკი.
"ასე­თი მდი­და­რი ქვე­ყა­ნა გვაქვს, ყვე­ლა სე­ზონ­ზეა რა­ღაც ისე­თი, რის­გა­ნაც სარ­გებ­ლის ნახ­ვა შე­იძ­ლე­ბა, ზა­ფხულ­სა და ზამ­თარ­ში ტუ­რიზ­მი, ზღვი­სა და მთის, ხილ-ბოსტნე­უ­ლი, თხი­ლი, ციტ­რუ­სი, მაგ­რამ არც ერთი სფე­რო არ არის აწყო­ბი­ლი. სა­მა­გი­ე­როდ ნარ­კო­მა­ნია ყვა­ვის... ჩემ­მა ახ­ლობ­ლებ­მა მო­უ­ა­რეს, მო­იყ­ვა­ნეს და დაკ­რი­ფეს მან­და­რი­ნი, მაგ­რამ იმ­დე­ნი ხანი იდ­გნენ ფსო­უ­ზე რიგ­ში, რომ და­ულ­პათ, იქ არ გა­და­აყ­რე­ვი­ნეს, ამა­ზე ცალ­კე ჯა­რი­მა არი­სო, აქ ჩა­მო­ზი­დეს და 5 ტო­ნამ­დე მან­და­რი­ნი ხევ­ში გა­და­ყა­რეს... ასე ვა­შე­ნებთ ეკო­ნო­მი­კას..." - ამ­ბობს სო­ხუ­მე­ლი საშა ლაგ­ვი­ლა­ვა.
ambebi.ge

No comments:

Post a Comment