Friday, November 30, 2018

ვინ იქნებიან სალომე ზურაბიშვილის გუნდის წევრები

სა­ქარ­თვე­ლოს არ­ჩე­ულ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა სა­კუ­თა­რი გუნ­დის და­კომ­პლექ­ტე­ბა და­ი­წყო.
„ინ­ტერპრეს­ნი­უ­სის“ ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ა­ში მისი სა­არ­ჩევ­ნო შტა­ბი­დან რამ­დე­ნი­მე პი­რის გა­დაყ­ვა­ნას გეგ­მავს.
რო­გორც სა­ა­გენ­ტოს­თვის არა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რად გახ­და ცნო­ბი­ლი, იმ პი­რებს შო­რის, რო­მელ­თაც არ­ჩე­უ­ლი პრე­ზი­დენ­ტი სა­კუ­თარ გუნდში მო­ი­აზ­რებს, არი­ან: ეკო­ნო­მი­კის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი ლაშა ჟვა­ნია, შიდა ქარ­თლის ყო­ფი­ლი გუ­ბერ­ნა­ტო­რი კახა სამ­ხა­რა­ძე და მთავ­რო­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის თა­ნამ­შრო­მე­ლი სი­მონ პეტ­რე­დი­სი. აღ­ნიშ­ნუ­ლი პი­რე­ბი სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­ის პე­რი­ოდ­ში ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის შტაბ­ში მუ­შა­ობ­დნენ, მათ შო­რის უშუ­ა­ლოდ კახა სამ­ხა­რა­ძე რამ­დე­ნი­მე თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში შტაბს ხელ­მძღვა­ნე­ლობ­და.
ამ დრო­ის­თვის არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი კახა სამ­ხა­რა­ძის­თვის რე­გი­ო­ნე­ბის მცხოვ­რებ­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბის, სი­მონ პედ­რე­დი­სის­თვის კი შე­ზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მქო­ნე პი­რებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის სა­კი­თხე­ბის ჩა­ბა­რე­ბას გეგ­მავს.
რო­გორც აღ­ნიშ­ნულ­მა პი­რებ­მა „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ გა­ნუ­ცხა­დეს, ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის­გან მათ შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა ჯერ არ მი­უ­ღი­ათ. სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქის ფონ­დის ხელ­მძღვა­ნე­ლის, ლაშა ჟვა­ნი­ას თქმით, მსგავ­სი შე­მო­თა­ვა­ზე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ეს სა­კი­თხი არა მან, არა­მედ პატ­რი­არ­ქმა უნდა გა­და­წყვი­ტოს.
„თქვენ იცით, რომ ვარ სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქის ფონ­დის ხელ­მძღვა­ნე­ლი. ამი­ტომ ასე­თი რამ ჩემი გა­და­სა­წყვე­ტი არ არის. ეს, ალ­ბათ, უფრო პატ­რი­არ­ქსა და პრე­ზი­დენტს შო­რის შე­თან­ხმე­ბით უნდა გა­და­წყდეს. რო­დე­საც მის­მა უწ­მინ­დე­სო­ბამ 2010 წელს დამ­ნიშ­ნა თა­ვი­სი ფონ­დის ხელ­მძღვა­ნე­ლად, მა­შინ ვთქვი, რომ არც ჩემი ნე­ბით დავ­ნიშ­ნულ­ვარ და ჩემი ნე­ბი­თაც არ წა­ვალ. ეს მისი უწ­მინ­დე­სო­ბის გა­და­სა­წყვე­ტია,“ - გა­ნა­ცხა­და ლაშა ჟვა­ნი­ამ.
შიდა ქარ­თლის ყო­ფი­ლი გუ­ბერ­ნა­ტო­რი კახა სამ­ხა­რა­ძე კი აცხა­დებს, რომ შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა ოფი­ცი­ა­ლუ­რად ჯერ არ ყო­ფი­ლა და ამა­ზე ამ ეტაპ­ზე ვერ ისა­უბ­რებს.
რაც შე­ე­ხე­ბა სი­მონ პეტ­რე­დისს, მისი თქმით, იგი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის მე­გო­ბა­რია და სა­დაც დას­ჭირ­დე­ბა, იქ და­ეხ­მა­რე­ბა.
„ჩემ­თვის არ უთ­ქვამს თვი­თონ სა­ლო­მეს არა­ფე­რი და ვნა­ხოთ. მე სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუ­ფის წევ­რი ვარ და რაც იქ­ნე­ბა ვნა­ხოთ. მე ვმე­გობ­რობ სა­ლო­მეს­თან და სა­დაც დავ­ჭირ­დე­ბი, რა თქმა უნდა, იქ მი­ვეხ­მა­რე­ბი,“ - გა­ნა­ცხა­და სი­მონ პეტ­რე­დის­მა.
ამას­თან, "ინ­ტერპრეს­ნი­უ­სის­თვის" არა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რად გახ­და ცნო­ბი­ლი, რომ ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის უფ­რო­სის თა­ნამ­დე­ბო­ბა, შე­საძ­ლოა, ლაშა ჟვა­ნი­ამ ან ბი­ძი­ნა გი­ორ­გო­ბი­ან­მა და­ი­კა­ვონ.
რო­გორც სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მი­რე­ბულ­მა პი­რებ­მა გა­ნუ­ცხა­დეს, ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე სწო­რედ ჟვა­ნი­ას და გი­ორ­გო­ბი­ა­ნის კან­დი­და­ტუ­რებს გა­ნი­ხი­ლავს.
რო­გორც ბი­ძი­ნა გი­ორ­გო­ბი­ან­მა "ინ­ტერპრეს­ნი­უსს" გა­ნუ­ცხა­და, მას ასე­თი შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა ჯერ არ მი­უ­ღია. მისი თქმით, იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ მას სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის გუნდში ყოფ­ნას შეს­თა­ვა­ზე­ბენ, კონ­სულ­ტა­ცი­ებს გა­ივ­ლის.
"ასე­თი შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა ჯერ არ ყო­ფი­ლა, თუმ­ცა თუ იქ­ნე­ბა, კონ­სულ­ტა­ცი­ებს გა­ვივ­ლი. მე სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის გვერ­დით ვი­ყა­ვი თა­ვი­დან­ვე და მის გვერ­დით ვიქ­ნე­ბი ბო­ლომ­დე," - გა­ნა­ცხა­და ბი­ძი­ნა გი­ორ­გო­ბი­ან­მა.
ambebi.ge

No comments:

Post a Comment