Thursday, November 15, 2018

შსს-ს ინფორმაციით, ბავშვის გატაცების მცდელობაზე "ფეისბუქში" გავრცელებული ინფორმაცია, სიმართლეს არ შეესაბამება

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია ქუ­თა­ის­ში ბავ­შვის გა­ტა­ცე­ბის მცდე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით სი­მარ­თლეს არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა.
ჟურ­ნა­ლის­ტმა ნინო ძო­წე­ნი­ძემ 14 ნო­ემ­ბერს "ფე­ის­ბუქ­ში" გა­ავ­რცე­ლა ინ­ფორ­მა­ცია იმის შე­სა­ხებ, რომ ქუ­თა­ის­ში, მღვდლის ანა­ფო­რა­ში ჩაც­მუ­ლი პირი ბავ­შვის გა­ტა­ცე­ბას შე­ე­ცა­და. პოსტს დიდი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოჰ­ყვა - ორა­სამ­დე გა­ზი­ა­რე­ბა და ამ­დე­ნი­ვე კო­მენ­ტა­რი, ფე­ის­ბუქ-მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი კი საკ­მა­ოდ შე­შინ­დნენ ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ის გამო.
ძო­წე­ნი­ძე ირ­წმუ­ნე­ბა, რომ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ბავ­შვის დე­და­ზე დაყ­რდნო­ბით წერს და რომ შემ­თხვე­ვა რამ­დე­ნი­მე დღის წინ ქუ­თა­ი­სის ერთ-ერთ სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრში მოხ­და. მი­სი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მშობ­ლე­ბი ამ ეტაპ­ზე და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­სა­ჯა­რო­ე­ბის­გან თავს იკა­ვე­ბენ.შემ­თხვე­ვა ოთხი დღის წინ სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრ "გრანდ მოლ­ში მოხ­და". მღვდლის ფორ­მა ეცვა და თავ­სა­ბუ­რა­ვი ეკე­თაო. თით­ქოს უნ­დო­და უცხო­ე­ლის იმი­ჯი შე­ექ­მნა, მაგ­რამ დედა რომ და­ე­დევ­ნა, ჩა­მო­ვარ­დნია თავ­სა­ბუ­რა­ვი და ქარ­თუ­ლი გა­რეგ­ნო­ბის ყო­ფი­ლა. დე­დამ მი­მარ­თა სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ას და და­ი­წყო შეს­წავ­ლა. აღარ სა­უბ­რო­ბენ და­მა­ტე­ბით დე­ტა­ლებ­ზე, რად­გან ეში­ნი­ათ მათ­ზე თვალ­თვა­ლი არ მიმ­დი­ნა­რე­ობ­დეს" - აცხა­დებს ის.
თუმ­ცა, ძო­წე­ნი­ძის მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, კა­ტე­გო­რი­უ­ლად უარ­ყო­ფენ ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში. რო­გორც AMBEBI.GE-ს შსს-ს პრეს­სამ­სა­ხურ­ში გა­ნუ­ცხა­დეს მას შემ­დეგ, რაც დე­დამ პო­ლი­ცია გა­მო­ი­ძა­ხა, ად­გილ­ზე მისი თან­დას­წრე­ბით მოხ­და ვი­დე­ო­კა­მე­რე­ბის ჩა­ნა­წე­რე­ბის შეს­წავ­ლა. ჩა­ნა­წე­რებ­ში კი მღვდლის ფორ­მა­ში ჩაც­მუ­ლი მა­მა­კა­ცი არ­სად ჩან­და. კად­რებ­ში და­ი­ნა­ხეს მხო­ლოდ მო­ხუ­ცი ქალი, რო­მე­ლიც სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრში გა­და­ად­გილ­დე­ბო­და. უწყე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ბავ­შვის დე­დამ და­ზუს­ტე­ბით ვერ ამო­იც­ნო, იყო თუ არა მის მიერ აღ­წე­რი­ლი "გამ­ტა­ცე­ბე­ლი" და მო­ხუ­ცი ქალი ერთი და იგი­ვე პი­როვ­ნე­ბა და ეჭ­ვიც გა­მოთ­ქვა, რომ, შე­საძ­ლოა, "რა­ღაც არას­წო­რად გა­ი­გო".
"ქუ­თა­ი­სის პო­ლი­ცი­ამ, მი­ღე­ბუ­ლი შე­ტყო­ბი­ნე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, გა­და­ა­მოწ­მა ინ­ფორ­მა­ცია, თით­ქოს შა­ვებ­ში ჩაც­მუ­ლი მა­მა­კა­ცი სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრის შე­ნო­ბის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ბავ­შვს იტა­ცებ­და. შე­სა­ბა­მი­სი ღო­ნის­ძი­ე­ბის შე­დე­გად, არ და­დას­ტურ­და შე­ტყო­ბი­ნე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია. აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ ეც­ნო­ბა შე­ტყო­ბი­ნე­ბის ინი­ცი­ა­ტორ ქალ­ბა­ტონს, რო­მელ­მაც პო­ლი­ცი­ა­ში გა­ნა­ცხა­და ბავ­შვის მო­ტა­ცე­ბის შე­სა­ხებ.
გარ­და ამ შე­ტყო­ბი­ნე­ბი­სა, პო­ლი­ცი­ა­ში იმე­რეთ­ში ბავ­შვე­ბის გა­ტა­ცე­ბის მცდე­ლო­ბის ან ადევ­ნე­ბის არც ერთი შე­ტყო­ბი­ნე­ბა არ შე­სუ­ლა" - გა­ნუ­ცხა­დეს AMBEBI.GE-ს ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში.
ambebi.ge

No comments:

Post a Comment