Friday, January 25, 2019

ფერმერები ცოცხლად დაწვეს... ვილაპლანი კი იდგა და იცინოდა" - როგორ იქცა საფრანგეთის ნაკრების კაპიტანი სადისტ მკვლელად

ჩვენს დრო­ში გმი­რი და პო­პუ­ლა­რუ­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბი გა­რი­ყუ­ლე­ბი იმ შემ­თხვე­ვა­ში ხდე­ბი­ან, თუ გოლს თა­ვი­ანთ კარ­ში გა­ი­ტა­ნენ ან სა­ხი­ფა­თო მო­მენტს შექ­მნი­ან სა­კუ­თარ კარ­თან. თუმ­ცა, საფ­რან­გე­თის ნაკ­რე­ბის კა­პი­ტა­ნი ალექ­სან­დრე ვი­ლაპ­ლა­ნი სულ სხვა სა­ხით შე­ვი­და ის­ტო­რი­ა­ში..

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

.
ჩვე­ნი თხრო­ბის და­სა­წყის­ში მხო­ლოდ ორ ფაქ­ტზე ვი­სა­უბ­რებთ, რო­მე­ლიც მთლი­ა­ნად ადას­ტუ­რებს ზე­მოთ ნათ­ქვამს:
1930 წლის 13 ივ­ლი­სი. ნა­ხე­ვარმცვე­ლი ალექს ვი­ლაპ­ლა­ნი კა­პიტ­ნის სამ­კლა­ვუ­რით საფ­რან­გე­თის ნაკ­რებს მსოფ­ლი­ოს ჩემ­პი­ო­ნა­ტის პირ­ველ მატჩში გა­უ­ძღვა. მის­მა გუნ­დმა მექ­სი­კა და­მა­ჯე­რებ­ლად, ან­გა­რი­შით 4:1 და­ა­მარ­ცხა.

1944 წლის 26 დე­კემ­ბე­რი. ალექს ვი­ლაპ­ლა­ნი სამ­შობ­ლოს ღა­ლა­ტი­სა და მკვლე­ლო­ბის ბრალ­დე­ბით გა­ა­სა­მარ­თლეს და დახ­ვრი­ტეს.
სულ რა­ღაც 14 წე­ლი­წად­ში, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლი სა­ზა­რელ სო­ცი­ო­პა­თად გა­და­იქ­ცა, რო­მე­ლიც სა­ო­ცა­რი სი­ზუს­ტი­თა და სი­სას­ტი­კით გა­მო­ირ­ჩე­ო­და.

და­სა­წყი­სი ფეხ­ბურთში

ალექ­სან­დრე ვი­ლაპ­ლა­ნი და­ი­ბა­და 1905 წელს, ალ­ჟირ­ში, - იმ ქვე­ყა­ნა­ში, რო­მე­ლიც იმ მო­მენ­ტში საფ­რან­გე­თის ერთ-ერთ მრა­ვალ­რი­ცხო­ვან პრო­ვინ­ცი­ად ით­ვლე­ბო­და. სწო­რედ მას ერგო ბედ­ნი­ე­რე­ბა, საფ­რან­გე­თის ნაკ­რე­ბის პირ­ვე­ლი ჩრდი­ლო­აფ­რი­კე­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლი გამ­ხდა­რი­ყო.
16 წლის ასაკ­ში ალექს ვი­ლაპ­ლა­ნი ალ­ჟი­რი­დან საფ­რან­გე­თის სამ­ხრეთ­ში მცხოვ­რებ თა­ვის ბი­ძას­თან გა­და­ვი­და. თით­ქმის იმა­ვე დროს ჭა­ბუ­კი ალექ­სი ად­გი­ლობ­რი­ვი სა­ფეხ­ბურ­თო გუნ­დის, "სე­ტის" მო­თა­მა­შე გახ­და, რომ­ლის მწვრთნე­ლი იმ მო­მენ­ტში შოტ­ლან­დი­ე­ლი ვიქ­ტორ გიბ­სო­ნი იყო. მან მა­ღალ დო­ნე­ზე შე­ა­ფა­სა ახალ­გაზ­რდა ფეხ­ბურ­თე­ლის პო­ტენ­ცი­ა­ლი და ვი­ლაპ­ლან­მაც საკ­მა­ოდ მალე ძი­რი­თად შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში თა­მა­შის უფ­ლე­ბა მი­ი­ღო.
იმ დროს საფ­რან­გეთ­ში ჯერ კი­დევ არ არ­სე­ბობ­და პრო­ფე­სი­უ­ლი გუნ­დე­ბი, მაგ­რამ კლუ­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბი მა­ინც ახერ­ხებ­დნენ თა­ვი­ან­თი მო­თა­მა­შე­ე­ბი­სათ­ვის თან­ხის გა­დახ­დას, რაც, ფაქ­ტობ­რი­ვად, მათ ხელ­ფასს შე­ად­გენ­და
სწო­რედ ფულ­მა შე­უ­წყო ხელი იმას, რომ ალექს ვი­ლაპ­ლან­მა 1926 წელს "სეტი" და­ტო­ვა და "ნი­მას" რი­გებ­ში აღ­მოჩ­ნდა, სა­დაც ფეხ­ბურ­თელს დიდი თან­ხა შეს­თა­ვა­ზეს. "ნიმ­ში" ვი­ლაპ­ლა­ნის­თვის ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად აე­წყო - მან სა­ერ­თა­შო­რი­სო აღი­ა­რე­ბა მო­ი­პო­ვა და ფა­ნებ­საც ძა­ლი­ან უყ­ვარ­დათ. სწო­რედ მა­შინ ვი­ლაპ­ლა­ნი საფ­რან­გე­თის ერთ-ერთ სა­უ­კე­თე­სო ფეხ­ბურ­თე­ლად იქცა და მისი თა­ო­ბის მო­თა­მა­შე­ებ­ში ყვე­ლა­ზე პარსპექ­ტი­უ­ლად მი­იჩ­ნევ­დნენ.
საფ­რან­გე­თის ნაკ­რებ­ში ალექ­სის დე­ბი­უ­ტი 1926 წელს შედ­გა, ბელ­გი­ას­თან თა­მა­შის დროს, ხოლო 1930 წლის პირ­ვე­ლი მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნა­ტის და­წყე­ბამ­დე ცოტა ხნით ადრე ეროვ­ნუ­ლი ნაკ­რე­ბის კა­პი­ტა­ნიც გახ­და. მექ­სი­კას­თან ნა­თა­მა­შე­ბი საპ­რე­მი­ე­რო მატ­ჩი ალექ­სი­სათ­ვის, მისი სი­ტყვე­ბის თა­ნახ­მად, "ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა­ზე ბედ­ნი­ე­რი დღე იყო".
თუმ­ცა უკვე მა­ში­ნაც შე­სამ­ჩნე­ვი იყო, რომ ალექს ვი­ლაპ­ლა­ნის მო­რა­ლუ­რი პრინ­ცი­პე­ბი ეჭ­ვებს იწ­ვევ­და - პრე­სა­ში აქ­ტი­უ­რად იხი­ლავ­დნენ მის ქცე­ვას, გულ­შე­მატ­კივ­რებ­ში ხმე­ბი და­დი­ო­და ფეხ­ბურ­თე­ლის ამო­რა­ლუ­რო­ბა­ზე. 1929 წელს ალექ­სი პა­რი­ზის "რა­სინ­გში" გა­და­ვი­და. ამ კლუბ­მა მიზ­ნად და­ი­სა­ხა, რომ საფ­რან­გე­თის ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და ძლი­ე­რი გუნ­დი გამ­ხდა­რი­ყო.
ფრან­გულ ფეხ­ბურთში პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მის აღი­ა­რე­ბამ­დე ჯერ კი­დევ სამი წელი რჩე­ბო­და, მაგ­რამ ალექს ვი­ლაპ­ლა­ნი არ მა­ლავ­და, რომ იგი "რა­სინ­გში" იმ დრო­ის­თვის მა­ღალ ანა­ზღა­უ­რე­ბას იღებ­და. თუმ­ცა დიდ ფულს იგი უაზ­როდ ხარ­ჯავ­და კა­ბა­რე­ებ­სა და ბა­რებ­ში, ქე­ი­ფებ­სა და დროს­ტა­რე­ბა­ში, აგ­რეთ­ვე, დოღ­ში.
1932 წელს ფეხ­ბურ­თმა საფ­რან­გეთ­ში პრო­ფე­სი­უ­ლი სტა­ტუ­სი შე­ი­ძი­ნა. ერთ-ერ­თმა მოკ­რძა­ლე­ბულ­მა კლუბ­მა "ან­ტიბ­მა", ისე­ვე, რო­გორც სამი წლით ადრე "რა­სინ­გმა", გა­და­წყვი­ტა, მსხვი­ლი გა­რი­გე­ბა მო­ეხ­დი­ნა და ალექს ვი­ლაპ­ლა­ნი თა­ვის რი­გებ­ში გა­და­იყ­ვა­ნა. იმ დრო­ის­თვის საფ­რან­გე­თის ჩემ­პი­ო­ნა­ტი ორ ზო­ნად იყო გა­ყო­ფი­ლი - სამ­ხრე­თად და ჩრდი­ლო­ე­თად, რო­მელ­თა შო­რის გა­მარ­ჯვე­ბულ­ნი უკვე ქვეყ­ნის ჩემ­პი­ო­ნის წო­დე­ბის­თვის ერ­თმა­ნეთს ეთა­მა­შე­ბოდ­ნენ.
"ან­ტიბ­მა" სამ­ხრე­თის დი­ვი­ზი­ო­ნი მო­ი­გო და გა­დამ­წყვეტ მატჩში "ფი­ვას" უნდა შეხ­ვედ­რო­და. სწო­რედ ამ მო­მენ­ტში "გას­კდა" კო­რუფ­ცი­უ­ლი სკან­და­ლი, რომ­ლის თა­ნახ­მად, "ან­ტიბ­მა" თურ­მე მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე გუნ­დის ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბი მო­ის­ყი­და.
რა თქმა უნდა, "ან­ტი­ბის" თა­მა­შე­ბის შე­დე­გე­ბი გა­უქ­მდა, მის­მა მწვრთნელ­მა კი სა­მუ­და­მო სა­ფეხ­ბურ­თო დის­კვა­ლი­ფი­კა­ცია მი­ი­ღო.
თუმ­ცა კუ­ლუ­ა­რებ­ში ჭო­რა­ობ­დნენ, რომ კო­რუფ­ცი­უ­ლი სქე­მის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რი სწო­რედ "ან­ტი­ბე­ლი" ალექს ვი­ლაპ­ლა­ნი იყო, რო­მე­ლიც თა­ვის რამ­დე­ნი­მე თა­ნა­გუნ­დელ­თან ერ­თად გა­რი­გე­ბულ მატ­ჩებს პი­რა­დი სარ­გებ­ლის მი­ღე­ბის­თვის აკე­თებ­და.
1933 წლი­სათ­ვის ვი­ლაპ­ლა­ნი კლუ­ბის გა­რე­შე დარ­ჩა, მაგ­რამ მფარ­ვე­ლი მა­ინც იპო­ვა, "ნი­ცის" სა­ხით, რო­მელ­მაც სულ მალე ინა­ნა გაგ­დე­ბუ­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლის თა­ვის რი­გებ­ში მი­ღე­ბა. ალექ­სი ვარ­ჯი­შებს აც­დენ­და, ზო­გი­ერ­თი მატ­ჩის მსვლე­ლო­ბი­სას მინ­დორ­ზე დე­მონ­სტრა­ცი­უ­ლად ჩერ­დე­ბო­და, თით­ქოს­და სუ­ლაც არ აინ­ტე­რე­სებ­და, ირ­გვლივ რა ხდე­ბო­და; რე­ჟიმს არ­ღვევ­და და ასე შემ­დეგ. მოკ­ლედ, 1934 წელს ვი­ლაპ­ლა­ნი "ნი­ცა­და­ნაც" გა­აგ­დეს, რის შე­დე­გად სხვა კლუ­ბე­ბის ინ­ტე­რეს­მა ამ ფეხ­ბურ­თე­ლის მი­მართ მკვეთ­რად იკლო.ერ­თა­დერ­თი გუნ­დი, რო­მელ­მაც ალექს ვი­ლაპ­ლა­ნი კვლავ შე­იბ­რა­ლა და კონ­ტრაქ­ტი და­უ­დო, "ბას­ტი­დი­ე­ნი" აღ­მოჩ­ნდა. ამ კლუ­ბის მწვრთნე­ლი იმ ხა­ნებ­ში ვიქ­ტორ გიბ­სო­ნი იყო, რო­მე­ლიც ალექსს ჯერ კი­დევ "სეტ­ში" თა­მა­შის დროს იც­ნობ­და.
თუმ­ცა "ბას­ტი­დი­ენ­მაც" სამი თვის მერე გა­აგ­დო, რად­გან კლუბ­ში მოს­ვლი­დან 3 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში იშ­ვი­ა­თად ხვდე­ბო­და. ამის შემ­დეგ ალექს ვი­ლაპ­ლა­ნი ფეხ­ბურ­თის­თვის სა­ერ­თოდ და­კარ­გულ პი­როვ­ნე­ბად იქცა, თუმ­ცა გა­ზე­თე­ბის სპორ­ტულ ქრო­ნი­კა­ში მისი სა­ხე­ლი 1935 წელ­საც გაკ­რთა, სა­დაც იუ­წყე­ბოდ­ნენ, რომ იგი პა­რიზ­ში ლაჟ­ვარ­დო­ვან ნა­პირ­ზე დო­ღის ორ­გა­ნი­ზე­ბის­თვის და­ა­პა­ტიმ­რეს 
ambebi.ge

No comments:

Post a Comment