Saturday, January 12, 2019

10 შეცდომა, რომელსაც შვილებთან უშვებთ და შემდეგ აუცილებლად ინანებთ

წარ­მო­გიდ­გენთ შეც­დო­მებს, რო­მელ­საც მშობ­ლე­ბი ყვე­ლა­ზე ხში­რად უშ­ვე­ბენ და შემ­დეგ სა­ნა­ნე­ბე­ლი უხ­დე­ბათ. წა­ი­კი­თხეთ და ეცა­დეთ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ:
1. ცო­ტას ეხუ­ტე­ბით
მეც­ნი­ე­რებ­მა დიდი ხნის წინ და­ად­გი­ნეს ის, რომ მო­რა­ლუ­რი და ფი­ზი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის ჩა­ხუ­ტე­ბას დიდი როლი ეკის­რე­ბა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჩა­ხუ­ტე­ბა სა­სი­ა­მოვ­ნო პრო­ცე­სია, არ­სე­ბო­ბენ მშობ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც უარს ამ­ბო­ბენ მას­ზე. ამ ყვე­ლა­ფერს სხვა­დას­ხვა მი­ზე­ზი აქვს (ზოგი ფიქ­რობს, რომ ამით ბავ­შვი ძა­ლი­ან მი­ეჩ­ვე­ვა დე­დას და ა.შ). და­ი­ჭი­რეთ ეს მო­მენ­ტი, რად­გან ბავ­შვი მალე გა­იზ­რდე­ბა და შემ­დეგ მას თქვე­ნი ჩა­ხუ­ტე­ბა არ მო­უნ­დე­ბა.
ვერ შე­ძე­ლით, დამ­ტკბა­რი­ყა­ვით შვილ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბით
პა­ტა­რა ბავ­შვს ძა­ლი­ან სჭირ­დე­ბა ხში­რი კონ­ტაქ­ტი მშობ­ლებ­თან/უფ­რო­სებ­თან. სი­მარ­თლეა ასე­ვე ისიც, რომ მშობ­ლე­ბის­თვი­საც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ეს ურ­თი­ერ­თო­ბა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო ძა­ლი­ან ცოტა გაქვთ, უნდა და­უთ­მოთ ის ბავ­შვს. ერთხე­ლაც მიხ­ვდე­ბით, რომ დრო სწრა­ფად გა­ვი­და და თქვენს შვილს უკვე თა­ვი­სი ცხოვ­რე­ბა აქვს. გაშ­ვე­ბულ დროს უკან ვერ და­აბ­რუ­ნებთ

3. გა­ვი­წყდე­ბო­დათ ფო­ტო­სა და ვი­დე­ოს გა­და­ღე­ბა
რა თქმა უნდა, ბავ­შვის ფსი­ქი­კა­ზე ეს არ იმოქ­მე­დებს, მაგ­რამ რა­ღაც დრო­ის შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ გა­იხ­სე­ნოთ ყვე­ლა­ზე ძვირ­ფა­სი მო­მენ­ტე­ბი თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბი­დან და მათი გა­ზი­ა­რე­ბა უკვე ზრდას­რუ­ლი შვი­ლის­თვის.
4.არ იწერდით პირველ სიტყვებს
.განმავითარებელ თამაშებს არ თამაშობდით
ამით ბავშვი შეიძლება მხატვარი არ გახდეს, მაგრამ გაარკვევთ, რისკენ აქვს მას მიდრეკილება. რომელია მისი ძლიერი მხარე. პლასტელინით მუშაობა, კუბიკების აწყობა ავითარებს ფანტაზიის უნარს. მშობლებთან ერთად ამ ყველაფრის კეთება სიტყვების მარაგს უმდიდრებს ბავშვს.
6.ზედმეტი სიმკაცრე
მითია ის ფაქტი, რომ რაც მეტად მკაცრები ვიქნებით შვილებთან, მით მეტად გავხდით მათ წარმატებულებს. საქმე იმაშია, რომ ეს ქმედება უკან შემოგვიბრუნდება. ასეთი ქცევა ბავშვის ფსიქიკაზე ცუდ გავლენას ახდენს და შესაძლოა განვითარების შეფერხებაც კი გამოიწვიოს.
7. ბავშვის აზრს არ აქცევდით ყურადღებას
გაიხსენეთ ფრაზა: "დიდებმა უკეთ იციან, შენ ჯერ პატარა ხარ ამისთვის" და ა.შ. ეს ფრაზები დამღუპველია. ასე ბავშვები იზრდებიან არასრულფასოვნების განცდით, არიან ჩაკეტილები, არ გამოხატავენ საკუთარ აზრებს. ლოგიკურია: მან ხომ დაისწავლა, რომ საკუთარ აზრს არ აქვს სხვებისთვის მნიშვნელობა. ამიტომ, მიეცით საშუალება, აზრი დააფიქსიროს, დაარწმუნეთ ის, რომ თქვენთვის მისი ნათქვამი მნიშვნელოვანია.

8.იშვიათად ახარებდით მას
ზოგიერთი ყველა სიტუაციაში მოგაწვდით თავის აზრსს. ახალგაზრდა დედები ხშირად არიან მათი მსხვერპლი. მართალია, მათ უნდა მოუსმინოთ, მაგრამ ბრმად ნუ მიჰყვებით. არ მისცეთ სასუალება უცხო ადამიანებს, უყვირონ თქვენს ბავშვს.
10.არ იყავით მასთან ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში
intermedia.ge


No comments:

Post a Comment